Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

JUDr. Jana Točeková, PhD.

vedecká pracovníčka
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/52962325