Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
Ústav experimentálnej psychológie
Šancová 56, 811 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421-2-5477 5625
ORCID:
Číslo ORCID