Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

JUDr. Viliam Janáč, PhD.

vedecký pracovník, výkonný redaktor časopisu Právny obzor
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Slovenská republika
Fax: 52962325
ORCID:
Číslo ORCID