Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Mgr. Andrea Škopová, PhD.

odborná pracovníčka, tajomníčka oddelenia verejného práva
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Slovenská republika
Fax: 02/52962325