Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Mária Kovačovská

sekretariát riaditeľa, odborná pracovníčka ekonomiky a personálnej práce
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Slovenská republika
Fax: 02/52962325