Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

PhDr. Zuzana Kusá, CSc.

Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/52 96 43 55 kl.104
Výskumné zameranie: kvalitatívne metódy, solidarita a súdržnosť spoločnosti, sociálna politika, verejný diskurz
ORCID: Číslo ORCID