Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.

Riaditeľ
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Slovenská republika
Fax: 02/52962325
ORCID:
Číslo ORCID