Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Viera Pinčeková

odborná pracovníčka rozpočtovania a financovania ústavu, tajomníčka redakcie časopisu Právny obzor
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/52962325, kl. 104
Fax: 02/52962325