Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

JUDr. Peter Colotka, CSc., LL.M.

samostatný vedecký pracovník
Emeritný pracovník
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Slovenská republika
Fax: 52962325