Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Doc. JUDr. Katarína Chovancová, PhD., LL.M., MCIArb.

samostatná vedecká pracovníčka
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Slovenská republika
Fax: 02/52962325
ORCID:
Číslo ORCID