Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Informačný bulletin ÚK SAV

Domovský ústav: Ústredná knižnica SAV, v. v. i.

Zoznam čísel
Údaje
ISSN 0139-9993 (print)
ISSN 2729-8051 (online)

Jazyk: Slovensky

Web: http://uk.sav.sk

Adresa:
Klemensova 19
814 67 Bratislava

ISSN: 0139-9993

Informačný bulletin ÚK SAV je určený predovšetkým pre pracovníkov knižníc v knižnično-informačnej sieti SAV, ale taktiež pre všetkých zamestnancov SAV, ktorí sa zaujímajú o služby knižnice.

Hlavným cieľom periodika je informovať o knižnično-informačnej sieti SAV. Základ tvoria novinky z oblasti knihovníctva, informácie o službách knižnice, dostupných databázach, postupoch vo vyhľadávaní v e-zdrojoch, a taktiež informácie k evidencii publikačnej činnosti pracovníkov SAV.

Vychádza dvakrát ročne.