Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Sociológia - Slovak Sociological Review

Domovský ústav: Sociologický ústav SAV, v. v. i.

Zoznam čísel
Údaje
ISSN 0049-1225 (print)
ISSN 1336-8613 (online)

Jazyk: Slovensky, Anglicky

Web: www.sociologia.sav.sk/static.php?id=1153

E-mail:
Adresa:
SOCIOLÓGIA - redakcia
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Slovenská republika

telefón: +421-2-52 968 125
fax: +421-2-52 962 315

Hlavný redaktor: Jozef Zagrapan
Redaktori: Katarína Moravanská
Petr Mezihorák

Redakčný tajomník: Milan Zeman

Časopis Sociológia (SK ISSN 0049 - 1225, elektronická verzia ISSN 1336-8613) vydáva dvojmesačne Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia. Časopis vychádza bez prerušenia od roku 1969. Od roku 1997 vychádza šesťkrát ročne buď v slovenskej alebo v anglickej verzii pod názvom Sociológia - Slovak Sociological Review.

Časopis je indexovaný v Current Contents: Social & Behavioral Sciences (Thomson ISI) a v dalších databázach.

Ďalšie informácie o časopise:
Základné informácie | Cieľ a poslanie | Informácie pre prispievateľov | Odoberateľský servis | Adresa redakcie