Aktuality

nové

V súčasnej prozaickej tvorbe sa prelína dokumentaristika a beletria

30. 3. 2023 | Diskusia | Literatúra
Literárna veda sa venuje nielen rekonštruovaniu literárnej histórie, no rovnako intenzívne ju zaujíma aj čerstvá literárna produkcia reagujúca na aktuálne problémy doby. Na stretnutí Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2022, ktoré...

Seminár pre popularizáciu vedy predstavil silu...

29. 3. 2023 | Popularizácia
Pre vedcov a vedkyne môže byť problém odprezentovať výsledky svojej práce bežnému publiku....

Monografia o pripravenosti kapacít škôlok v obciach...

28. 3. 2023 | Monografia
Úspešné fungovanie interdisciplinárneho výskumu realizovaného v rámci Centra spoločenských...

Sonda ESA BepiColombo úspešná aj na „polceste“...

28. 3. 2023 | Vesmír
Medziplanetárna sonda ESA BepiColombo odštartovala k Merkúru ešte v októbri 2018 a hlavné výskumné...

Veľkonočné prázdniny v Tatrách

27. 3. 2023 | SAV
Kongresové centrum SAV Academia v Starej Lesnej pozýva všetkých záujemcov stráviť Veľkú noc...

Podcasty

Hosťom 52. epizódy Vedeckého podcastu SAV bol mechanochemik, Vedec roka 2018 v kategórii Mladý vedecký pracovník Matej Baláž z Ústavu geotechniky SAV, v. v. i., v Košiciach. Vo svojej vedeckej práci...
SAV si pravidelne „nastavuje zrkadlá“, aby zistila, ako si jej pracoviská počínajú v európskom výskumnom priestore. Realizuje nezávislé hodnotenie a jeho najnovšie výsledky predstavili hodnotitelia začiatkom februára...
Hostkou 51. epizódy vedeckého podcastu SAV bola MVDr. Daniela Antolová, DrSc., vedúca laboratória humánnej parazitológie a zástupkyňa riaditeľky Parazitologického ústavu SAV, v. v. i., v Košiciach. Vo svojej...

Konferencie a odborné podujatia

Marec 2023
P U S Š P S N
  1 »   XVth Workshop on Modern Methods in Quantum Chemistry
»   SEM/TEM seminár 2023
»   Odkaz prof. Imricha Karvaša pre súčasnú hospodársku vedu a prax
2 »   XVth Workshop on Modern Methods in Quantum Chemistry
»   SEM/TEM seminár 2023
3 »   XVth Workshop on Modern Methods in Quantum Chemistry
»   SEM/TEM seminár 2023
4 »   SEM/TEM seminár 20235 »   SEM/TEM seminár 2023
6 »   SEM/TEM seminár 20237 »   SEM/TEM seminár 2023
»   Funkčné kompozitné materiály
8 »   SEM/TEM seminár 20239101112
13 »   ONTOX Stakeholders meeting14 »   ONTOX Stakeholders meeting
»   XXVI. Stretnutie snehárov 2023
15 »   XXVI. Stretnutie snehárov 202316 »   XXVI. Stretnutie snehárov 2023171819
20212223242526
2728 »   Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2022293031