Informačná stránka organizácie SAV

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Zmluvy

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (v €)
APVV-18-0284 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 386.86 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
19.06.2019 134 532,00
APVV-18-0358 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 386.89 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
19.06.2019 210 000,00
APVV-18-0160 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 386.67 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
19.06.2019 249 496,00
SK-SRB-18-0066 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 377.84 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
25.03.2019 4 700,00
SK-SRB-18-0055 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 378.24 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
05.03.2019 4 700,00
MVP-2019-0034 Refundácia nákladov vynaložených na Mladého vedeckého pracovníka  (pdf / 171.98 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
04.12.2019 1 902,69
Dodatok č. 1 SK-CN-2017-0009 Zmena čísla účtu  (pdf / 132.49 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
27.03.2019 0,00
Dodatok č. 1 SK-CN-2017-0033 Zmena čísla účtu  (pdf / 132.64 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
27.03.2019 0,00
Dodatok č. 1 SK-AT-2017-0004 Zmena čísla účtu  (pdf / 133.82 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
14.03.2019 0,00
Dodatok č. 1 SK-TW-2017-0002 Zmena čísla účtu  (pdf / 133.95 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
14.03.2019 0,00
Dodatok č. 1 SK-TW-2017-0012 Zmena čísla účtu  (pdf / 133.48 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
14.03.2019 0,00
Dodatok č. 4 APVV-15-0665 Zmena čísla účtu  (pdf / 133.4 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
14.03.2019 0,00
Dodatok č. 1 APVV-16-0550 Zmena čísla účtu  (pdf / 133.07 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
13.03.2019 0,00
Dodatok č. 7 APVV-14-0605 Zmena čísla účtu  (pdf / 132.22 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
12.03.2019 0,00
Dodatok č. 4 APVV-15-0453 Zmena čísla účtu  (pdf / 132.62 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
12.03.2019 0,00
Dodatok č. 5 APVV-15-0665 Zmena lehoty na riešenie projektu.  (pdf / 133.86 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
22.10.2019 0,00
ZoD č. 02/2019 3-D model prototypu jadrového stupňa pre suchý refrigerátor Triton 200  (pdf / 113.9 KB)
Bc. Kamil Goliaš
Antona Prídavka 30, 080 07 Prešov
03.09.2019 250,00
Dodatok č. 6 APVV-14-0932 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 368.14 KB)
Centrum experimentálnej medicíny SAV - Ústav normálnej a patologickej fyziológie
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 00598453
20.05.2019 4 024,00
Zmluva č. 191/2019/CSČ SAV-VS Úprava vzájomných práv a povinností pri spracovaní osobných údajov  (pdf / 607.14 KB)
Centrum spoločných činností SAV, Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
26.07.2019 0,00
Mandátna zmluva č. 01/2019 Priame zastupovanie v colnom konaní  (pdf / 391.19 KB)
DHL Logistics (Slovakia), s.r.o.
Diaľničná 2, 903 01 Senec
IČO: 31354467
14.10.2019 0,00
Príkazná zmluva č. 01/2019 Príprava odbornej prednášky  (pdf / 366.92 KB)
doc. Mgr. Norbert Werner, PhD.
Kenyermazo utca 12/2, 1192 Budapest, HU
26.09.2019 200,00
Kooperačná zmluva APVV-18-0160 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 456.62 KB)
EVPÚ, a.s.
Trenčianska 19, 018 01 Nová Dubnica
IČO: 31562507
19.07.2019 85 002,00
Dodatok č. 1 APVV-18-0160 Zmena štatutárneho zástupcu  (pdf / 125.48 KB)
EVPÚ, a.s.
Trenčianska 19, 018 01 Nová Dubnica
IČO: 31562507
18.09.2019 0,00
Dodatok č. 5 APVV-15-0621 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 995.6 KB)
Fyzikálny ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava
IČO: 00166537
23.04.2019 36 816,00
Dodatok č. 4 APVV-15-0621 Zmena čísla účtu  (pdf / 100.48 KB)
Fyzikálny ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava
IČO: 00166537
08.04.2019 0,00
DZ zo dňa 12.08.2019 Na pokrytie nákladov účastníkov letnej školy "SPACE::LAB summer school"  (pdf / 137.18 KB)
GlobalLogic, s.r.o.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 47782421
12.08.2019 500,00
Z201926441_Z Nákup notebooku  (pdf / 110.74 KB)
HENRYSO, s.r.o.
Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra
IČO: 50687115
02.09.2019 580,26
ZoD č. 03/2019 Propagačný video dokument  (pdf / 112.04 KB)
Media Park, s.r.o.
Letná 43, 040 01 Košice
IČO: 43947166
28.10.2019 300,00
ZoD č. 01/2019 Propagačný video dokument  (pdf / 110.55 KB)
Media Park, s.r.o.
Letná 43, 040 01 Košice
IČO: 43947166
17.07.2019 300,00
ABO - 149868/1/2019 Nájom oceľových fliaš  (pdf / 362.69 KB)
Messer Tatragas, spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852
31.01.2019 2 456,32
Príloha č. 1 k RZ č. 149868/1/2013 Nový cenník  (pdf / 290.98 KB)
Messer Tatragas, spol. s r.o.
Chalupkova 9
IČO: 00685852
31.12.2019 0,00
Zmluva EUREKA Poskytnutie prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 702.34 KB)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1, 813 30 Bratislava
IČO: 00164381
05.12.2019 30 000,00
Dodatok č. 2 CERN ALICE Zmena čísla účtu  (pdf / 623.78 KB)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1, 813 30 Bratislava
IČO: 00164381
16.09.2019 0,00
Dodatok č. 2 CERN ATLAS Zmena čísla účtu  (pdf / 645.32 KB)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1, 813 30 Bratislava
IČO: 00164381
16.09.2019 0,00
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 22.10.2019 Ochrana osobných údajov podľa GDPR  (pdf / 194.12 KB)
MONITOR BP+, s.r.o.
Pod hrabinou 24/523, 040 16 Košice
IČO: 52241211
01.11.2019 450,00
DZ č. 28/2019 Na nákup hélia, tekutého dusíka, zlepšenie kryogénnej infraštruktúry a na organizačné zabezpečenie konferencií a seminárov  (pdf / 1.38 MB)
Nadácia U. S. Steel Košice
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
IČO: 35549891
08.04.2019 7 000,00
12039806 Aktivácia účastníckeho programu  (pdf / 1.62 MB)
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
08.08.2019 68,15
12039807 Aktivácia účastníckeho programu  (pdf / 1.16 MB)
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
08.08.2019 15,50
A13764127 Aktivácia účastníckeho programu  (pdf / 570.46 KB)
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
02.08.2019 36,50
A13764328 Aktivácia účastníckeho programu  (pdf / 485.92 KB)
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
02.08.2019 10,00

1/2  Ďalej Koniec