Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav orientalistiky SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
8277059120 Poplatok za telelefón - január 2021 - 02/54793227  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: priebežne
9. 2. 2021 0,59
8276927692 Poplatok za telelefón - január 2021 - 02/52926326  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: priebežne
9. 2. 2021 30,31
5110162021 Stravné lístky - február 2021 - 10 ks  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Objednávka: 1/2021
2. 2. 2021 38,00
5009210070 Refundácia nákladov  
Centrum spoločných činností SAV, OZ: SÚZ
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: priebežne
2. 2. 2021 7,62
8275052199 Poplatok za telelefón - december 2020 - 02/54793227  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: priebežne
20. 1. 2021 18,80
5110042021 Stravné lístky - január 2021 - 82 ks  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Objednávka: 52/2020
20. 1. 2021 311,60
518121002 Refundácia nákladov  
Centrum spoločných činností SAV - OZ: THS ÚSV SAV
Klemensova 19, 814 67 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: priebežne
14. 1. 2021 125,70
5009201626 Refundácia nákladov  
Centrum spoločných činností SAV, OZ: SÚZ
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: priebežne
14. 1. 2021 10,92
5009201615 Refundácia nákladov  
Centrum spoločných činností SAV, OZ: SÚZ
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: priebežne
14. 1. 2021 3,50
8275199276 Poplatok za telelefón - december 2020 - 02/54793227  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: priebežne
11. 1. 2021 0,59
8275068625 Poplatok za telelefón - decembeťr 2020 - 02/52926326  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: priebežne
11. 1. 2021 23,78