Informačná stránka organizácie SAV

Ústav orientalistiky SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Faktúry

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum doručenia Suma s DPH (v €)
510919160 Refundácia nákladov  
Centrum spoločných činností SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: priebežne
06.03.2019 5,71
510919147 Refundácia nákladov  
Centrum spoločných činností SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: priebežne
06.03.2019 2,46
518119021 Refundácia nákladov  
Centrum spoločných činností SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: priebežne
19.02.2019 198,61
5110172019 Stravné lístky - február 2019 - 42 ks  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Objednávka: priebežne
12.02.2019 142,80
2934875 Publikácie  
Harrassowitz Verwaltungs GmbH
Wiesbaden, Nemecko
IČO: BIC: DEUTDEFF510
Objednávka: 7/2019 zo dňa 08.02.2019
12.02.2019 413,00
8226125650 Poplatok za telefón - január 2019 - 02/52926326  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Objednávka: priebežne
11.02.2019 49,02
8226120232 Poplatok za telefón - január 2019 - 02/54793227  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Objednávka: priebežne
11.02.2019 24,02
2019010153 Publikácia  
Eurobooks, s.r.o.
Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava
IČO: 36657701
Objednávka: 5/2019 zo dňa 01.02.2019
06.02.2019 142,12
510919087 Refundácia nákladov  
Centrum spoločných činností SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Objednávka: priebežne
05.02.2019 3,21
510919076 Refundácia nákladov  
Centrum spoločných činností SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Objednávka: priebežne
05.02.2019 6,79
500919050 Refundácia nákladov  
Centrum spoločných činností SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Objednávka: priebežne
25.01.2019 7,62
2019002 Pracovný materiál - pomôcky na výskum  
Geotronics Slovakia, s.r.o.
Račianska 77/A, 831 02 Bratislava
IČO: 36356654
Objednávka: 1/2019 zo dňa 02.01.2019
22.01.2019 559,56
19V010017 Spiatočné letenky - Viedeň - Kartum - Viedeň - 3 ks  
Continental Business Services, s.r.o.
Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava
IČO: 46534334
Objednávka: 3/2019 zo dňa 11.01.2019
22.01.2019 1 650,00
19010021 Spiatočná letenka - Viedeň - Kartum - Viedeň  
Continental Business Services, s.r.o.
Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava
IČO: 46534334
Objednávka: 4/2019 zo dňa 17.01.2019
22.01.2019 510,00
518119002 Refundácia nákladov  
Centrum spoločných činností SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Objednávka: priebežne
14.01.2019 145,21
508119002 Refundácia nákladov  
Centrum spoločných činností SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Objednávka: priebežne
14.01.2019 7,42
8224097837 Poplatok za telefón - december 2018  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: priebežne
09.01.2019 35,82
8224092415 Poplatok za telefón - december 2018  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Objednávka: priebežne
09.01.2019 18,05
5110042019 Stravné lístky - január 2019 - 125 ks  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Objednávka: 60/2018 zo dňa 13.12.2018
09.01.2019 425,00