Informačná stránka organizácie SAV

Centrum spoločných činností SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Faktúry

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum doručenia Suma s DPH (v €)
458119003 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu  
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
IČO: 00151700
17.01.2019 1,60
408119025 Ročná kontrola EPS  
AMIGA bezpečnostné systémy, spol., s r.o.
Hálova 2, 851 01 Bratislava
IČO: 35689137
21.01.2019 262,32
408119004 Ochrana pred požiarmi  
ARES, Iveta Jágerská
Kmeťovo nám. č. 2, 811 07 Bratislava
IČO: 35436204
04.01.2019 420,00
408119002 IT služby  
ARTINIT s.r.o.
Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 2
IČO: 46946853
02.01.2019 48,00
408119003 BOZP  
B.O.P. Slovakia Services s.r.o.
Kmeťovo nám. č. 2, 811 07 Bratislava
IČO: 46219471
04.01.2019 300,00
1901-000221-FRE Charles IV licencia  
Bibliotheque nationale de France
Paris
17.01.2019 48,00
1901-000223-FRE * 14-18-obj poer of games - ilustracie - licencia  
Bibliotheque nationale de France
Paris
17.01.2019 48,00
4181254318 vodné stočné Štefánikova  
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48, BA
14.01.2019 50,15
408119005 Vodné a stočné  
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
IČO: 35850370
03.01.2019 292,72
3191001564 vodné stočné  
BVS
Prešovská 48, BA
29.01.2019 40,13
10180994 prenájom zariadenia 12/2018 a výstupy  
C.solution s.r.o.
Chmeľová dolina 27, Nitra
18.01.2019 81,38
4-19/80 elektrická energia a voda 11-12/2018  
CSČ SAV, SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
30.01.2019 111,04
3-19/80 údržba zelene, chodníkov a komunikácií 1.Q  
CSČ SAV, SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
24.01.2019 53,34
7-19/80 CO, B.O.P., BOZP 1/2019  
CSČ SAV, THS ÚSV SAV
Klemensova 19
IČO: 00398144
19.02.2019 7,04
2101017700 elektrina Dúbravská  
ČEZ Slovensko s.r.o.
Mlynské nivy 48, BA
17.01.2019 872,64
2101017600 elektrina Štefánikova  
ČEZ Slovensko s.r.o.
Mlynské nivy 48, BA
17.01.2019 444,96
1855001070 preprava zásielok  
DHL parcel slovensko s.r.o.
Na Pántoch 18, BA
15.01.2019 31,72
190031 * 11-19-obj 1000ks obálok DL  
Dóša
Dúbravská cesta 9, BA
23.01.2019 201,60
3291900418 * 1-19-obj stravné lístky  
DOXX
Kálov 356, Žilina
08.01.2019 1 188,00
408119006 Stravné poukážky Ticket Restaurant  
Edenred Slovakia, s.r.o.
Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava
IČO: 52005551
03.01.2019 264,80
1802821 Držanie pohotovostnej poruchovej služby -paušál. poplatok 12/2018  
ESM - YZAMER, s.r.o.
Skladová 2, 917 01 Trnava
IČO: 36226904
Zmluva: 004/2015/MS
14.01.2019 42,00
97119781 * 191-18-obj dopravníkové pásy - výmena, montáž  
Forbo Siegling s.r.o.
Továrenská 15, 90101 Malacky
07.01.2019 134,98
408119027 Vzdelávacie služby  
Ing. Tomáš Polák - AGENTÚRA TEMPO
Jánošíkova 1, 010 01 Žilina
IČO: 37097016
16.01.2019 110,00
438119002 Vzdelávacie služby  
Ing. Tomáš Polák - AGENTÚRA TEMPO
Jánošíkova 1, 010 01 Žilina
IČO: 37097016
02.01.2019 110,00
201902 knihy  
INIVESUM - EU s.r.o.
Javorinská 26, Prešov
25.01.2019 13,45
18120886 Odber kuchynského odpadu  
Inta s.r.o.
Rybárska 18, 911 01 Trenčín
IČO: 34129863
16.01.2019 24,00
408119011 Civilná ochrana  
Jozef Vaczula - JOVACO
Bzovícka 22, 051 07 Bratislava
IČO: 46479554
03.01.2019 159,00
408119008 Poplatok za prenájom zariadenia  
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
Galvániho 17/B, 821 04 Bratislava
IČO: 31338551
04.01.2019 54,00
408119001 Servis a údržba výťahov  
LIFTSTAV s.r.o.
Závodná 3, 821 06 Bratislava
IČO: 31385851
08.01.2019 306,00
448119001 Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta  
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava 1
IČO: 00603147
21.01.2019 702,00
1/2019 * 240-18-Obj zlom a sadzba publikacie  
Mgr. Ivan Borčin - EBEN
Hostie 370
15.01.2019 220,00
18010257 služby technika požiarnej ochrany  
Midis s.r.o.
Trnavská cesta 30, 82108 BA
07.01.2019 120,00
122018 Daň za pobyt za 12/2018 doúčtovanie  
Obec Smolenice
SNP 52, 919 04 Smolenice
IČO: 00312983
Zmluva: VZNč. 70/2017
16.01.2019 1,70
2/2019 Stočné 1.4.2018-31.12.2018  
Obec Smolenice
SNP 52, 919 04 Smolenice
IČO: 00398144
Zmluva: 36/2010
16.01.2019 3 672,06
2/2019/1 * 5-19-obj Lamacan 1/2019  
Oľga Svetlíková
Tranovského 39, BA
15.01.2019 60,00
408119014 Telefónne poplatky  
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
09.01.2019 41,36
01012019 knižné tituly  
Peter uličný
Šoltesovej 8, BA
14.01.2019 1 522,30
9820015484 * 6-19-Obj Obrázky Marburg autorské práva  
Philipps Universität Marburg, Deutshes Dokumentationszentrum fur Kunstgeschichte - Bildarchiv Foto Marburg
Biegenstrasse 11, Marburg
14.01.2019 104,02
5041801846 finančný spravodajca 2018  
Poradca podnikateľa s.r.o.
M. Rázusa 23A, Žilina
18.01.2019 14,90
1900199600 preddavok finančného spravodajcu 2019  
Poradca podnikateľa s.r.o.
M. Rázusa 23A, Žilina
18.01.2019 26,40

1/2  Ďalej Koniec