Informačná stránka organizácie SAV

Historický ústav SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Faktúry

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum doručenia Suma s DPH (v €)
108/2019 Refundácia nákladov, služieb  (pdf / 352.9 KB)
CSČ SAV THS
Bratislava
17.06.2019 648,24
87/2019 Refundácia nákladov, služieb  (pdf / 310.58 KB)
CSČ SAV THS
Bratislava
20.05.2019 51,50
88/2019 Refundácia nákladov, služieb  (pdf / 352.93 KB)
CSČ SAV THS
Bratislava
20.05.2019 510,55
68/2019 Refundácia nákladov, služieb  (pdf / 350.13 KB)
CSČ SAV THS
Bratislava
24.04.2019 591,82
28/2019 Refundácia nákladov, služieb  (pdf / 495.5 KB)
CSČ SAV THS
Bratislava
18.02.2019 0,00
10/2019 Refundácia nákladov, služieb  (pdf / 323.95 KB)
CSČ SAV THS
Bratislava
15.01.2019 39,71
9/2019 Refundácia nákladov, služieb  (pdf / 324.51 KB)
CSČ SAV THS
Bratislava
15.01.2019 439,75
138/2019 Servisné práce, výťahy  (pdf / 324.42 KB)
CSČ SAV THS
Bratislava
17.07.2019 39,28
69/2019 Servisné práce, výťahy  (pdf / 324.82 KB)
CSČ SAV THS
Bratislava
24.04.2019 39,71
185/2019 Tonery do tlačiarní  (pdf / 272.92 KB)
CSČ SAV THS
Bratislava
17.09.2019 0,00
378/2019 Dotlač publikácie  (pdf / 327.67 KB)
CSČ SAV VEDA vydavateľstvo SAV
Bratislava
IČO: SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC)
18.12.2019 3 600,00
379/2019 Dotlač publikácie  (pdf / 332.32 KB)
CSČ SAV VEDA vydavateľstvo SAV
Bratislava
18.12.2019 3 500,00
255/2019 grafické práce, korektúry  (pdf / 334.33 KB)
CSČ SAV VEDA vydavateľstvo SAV
Bratislava
08.11.2019 2 239,99
45/2019 Jazykové spracovanie knižného titulu  (pdf / 343.19 KB)
CSČ SAV VEDA vydavateľstvo SAV
Bratislava
19.03.2019 1 551,04
44/2019 Prenájom miestnosti a techniky  (pdf / 351.5 KB)
CSČ SAV VEDA vydavateľstvo SAV
Bratislava
19.03.2019 280,80
113/2019 Tlač časopisu Architektúra a urbanizmus  (pdf / 339.19 KB)
CSČ SAV VEDA vydavateľstvo SAV
Bratislava
24.06.2019 1 642,85
120/2019 Vyhotovenie Historického časopisu  (pdf / 323.78 KB)
CSČ SAV VEDA vydavateľstvo SAV
Bratislava
08.07.2019 1 155,00
301/2019 Vyhotovenie publikácie  (pdf / 326.79 KB)
CSČ SAV VEDA vydavateľstvo SAV
Bratislava
IČO: SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC)
26.11.2019 8 140,00
303/2019 Vyhotovenie publikácie  (pdf / 336.02 KB)
CSČ SAV VEDA vydavateľstvo SAV
Bratislava
IČO: SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC)
26.11.2019 7 106,00
119/2019 Vyhotovenie publikácie Historické štúdie  (pdf / 326.26 KB)
CSČ SAV VEDA vydavateľstvo SAV
Bratislava
08.07.2019 687,50
285/2019 výroba Bulletínu  (pdf / 319.39 KB)
CSČ SAV VEDA vydavateľstvo SAV
Bratislava
20.11.2019 2 520,00
286/2019 výroba Bulletínu  (pdf / 320.01 KB)
CSČ SAV VEDA vydavateľstvo SAV
Bratislava
20.11.2019 2 520,00
256/2019 výroba publikácie  (pdf / 336.43 KB)
CSČ SAV VEDA vydavateľstvo SAV
Bratislava
IČO: SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC)
08.11.2019 3 120,00
300/2019 zabezpečenie výstavy  (pdf / 339.68 KB)
CSČ SAV VEDA vydavateľstvo SAV
Bratislava
IČO: SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC)
26.11.2019 8 213,36
302/2019 zabezpečenie výstavy  (pdf / 337.83 KB)
CSČ SAV VEDA vydavateľstvo SAV
Bratislava
IČO: SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC)
26.11.2019 8 213,36
380/2019 Dotlač publikácie  (pdf / 327.69 KB)
CSČ VEDA, vydavateľstvo SAV
Bratislava
IČO: SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC)
18.12.2019 6 490,00
183/2019 archívne materiály - fotografie  (pdf / 275.75 KB)
ČTK
Praha
IČO: 47115068
17.09.2019 2 583,36
276/2019 grafické práce na výstave  (pdf / 245.78 KB)
D. Budziňáková
Bernolákovo
19.11.2019 750,00
277/2019 grafické práce na výstave  (pdf / 246.29 KB)
D. Budziňáková
Bernolákovo
19.10.2019 1 070,00
243/2019 Preklad anglicko - slovenský  (pdf / 301.29 KB)
D.L.Mclean
Prešov
30.10.2019 630,00
200/2019 preklad knihy  (pdf / 302.65 KB)
D.L.Mclean
Prešov
25.09.2019 6 216,00
26/2019 Preklad textu  (pdf / 307.03 KB)
D.L.Mclean
Prešov
14.02.2019 187,50
240/2019 Letenka  (pdf / 257.28 KB)
Dartour
Bratislava
IČO: SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC)
28.10.2019 573,00
208/2019 Letenka  (pdf / 274.98 KB)
Dartour
Bratislava
02.10.2019 247,00
165/2019 Letenka  (pdf / 295.29 KB)
Dartour
Bratislava
03.09.2019 842,00
84/2019 Letenka  (pdf / 289.8 KB)
Dartour
Bratislava
13.05.2019 871,00
67/2019 Letenka  (pdf / 286.94 KB)
Dartour
Bratislava
24.04.2019 294,00
54/2019 Letenka  (pdf / 277.67 KB)
Dartour
Bratislava
05.04.2019 410,00
73/2019 Poplatok batožina k letenke  (pdf / 273.02 KB)
Dartour
Bratislava
30.04.2019 35,00
242/2019 grafické zalomenie projektu  (pdf / 193.33 KB)
Designbar
Bratislava
30.10.2019 300,00

Začiatok Späť  2/10  Ďalej Koniec