Informačná stránka organizácie SAV

Historický ústav SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Faktúry

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum doručenia Suma s DPH (v €)
35/2019 Prenajom kancel.techniky  (pdf / 534.62 KB)
CBC Slovakia
Bratislava
06.03.2019 11,27
18/2019 Prenajom kancel.techniky  (pdf / 610.78 KB)
CBC Slovakia
Bratislava
04.02.2019 8,41
4/2019 Prenajom kancel.techniky  (pdf / 519.36 KB)
CBC Slovakia
Bratislava
08.01.2019 5,72
34/2019 Poplatok za doménu  (pdf / 382.28 KB)
CSČ SAV , výpočtové stredisko
Bratislava
06.03.2019 150,00
43/2019 refundácia nákladov  (pdf / 348.54 KB)
CSČ SAV THS
Bratislava
19.03.2019 546,81
28/2019 Refundácia nákladov, služieb  (pdf / 495.5 KB)
CSČ SAV THS
Bratislava
18.02.2019 0,00
10/2019 Refundácia nákladov, služieb  (pdf / 323.95 KB)
CSČ SAV THS
Bratislava
15.01.2019 39,71
9/2019 Refundácia nákladov, služieb  (pdf / 324.51 KB)
CSČ SAV THS
Bratislava
15.01.2019 439,75
45/2019 Jazykové spracovanie knižného titulu  (pdf / 343.19 KB)
CSČ SAV VEDA vydavateľstvo SAV
Bratislava
19.03.2019 1 551,04
44/2019 Prenájom miestnosti a techniky  (pdf / 351.5 KB)
CSČ SAV VEDA vydavateľstvo SAV
Bratislava
19.03.2019 280,80
26/2019 Preklad textu  (pdf / 307.03 KB)
D.L.Mclean
Prešov
14.02.2019 187,50
39/2019 Nákup publikácií  (pdf / 361.37 KB)
Eurobooks
Bratislava
11.03.2019 474,08
40/2019 Nákup publikácií  (pdf / 378.19 KB)
Eurobooks
Bratislava
11.03.2019 511,04
32/2019 Nákup publikácií  (pdf / 337.96 KB)
Eurobooks
Bratislava
01.03.2019 125,99
29/2019 nákup publikácií  (pdf / 331.25 KB)
Eurobooks
Bratislava
27.02.2019 0,00
30/2019 Nákup publikácií  (pdf / 369.42 KB)
Eurobooks
Bratislava
27.02.2019 0,00
12/2019 Preklad resume  (pdf / 280.07 KB)
Christel Spanik
Bratislava
22.01.2019 24,00
13/2019 Preklad resume  (pdf / 276.29 KB)
Christel Spanik
Bratislava
22.01.2019 20,00
272/2018 úprava textu do tlače autorského hárku  (pdf / 262.28 KB)
Igor Iliť - Rádio Print
Bratislava
20.12.2019 362,36
25/2019 Preklad abstraktu pre Historický časopis  (pdf / 281.36 KB)
M.Clyfford Styan
Bratislava
14.02.2019 165,00
27/2019 Predplatné časopisu Matice moravská  (pdf / 256.36 KB)
Matice Moravská
Brno
18.02.2019 0,00
47/2019 Nákup výpočtovej techniky  (pdf / 301.01 KB)
Nigel s.r.o.
Trnava
21.03.2019 3 260,00
42/2019 Telefonný poplatok  (pdf / 505.79 KB)
O2
Bratislava
12.03.2019 117,73
22/2019 Telefonný poplatok  (pdf / 552.54 KB)
O2
Bratislava
07.02.2019 117,60
7/2019 Telefonný poplatok  (pdf / 1.9 MB)
O2
Bratislava
10.01.2019 160,92
46/2019 Nákup počitačovej techniky  (pdf / 322.76 KB)
Performance, s.r.o.
Bratislava
20.03.2019 3 330,00
11/2019 Úhrada služieb  (pdf / 184.05 KB)
RTVS
Bratislava
11.01.2019 955,92
37/2019 Telefonný poplatok  (pdf / 412.79 KB)
Slovak Telekom
Bratislava
07.03.2019 14,48
38/2019 Telefonný poplatok  (pdf / 481.93 KB)
Slovak Telekom
Bratislava
07.03.2019 58,01
20/2019 Telefonný poplatok  (pdf / 330.62 KB)
Slovak Telekom
Bratislava
07.02.2019 14,48
21/2019 Telefonný poplatok  (pdf / 394.74 KB)
Slovak Telekom
Bratislava
07.02.2019 59,09
5/2019 Telefonný poplatok  (pdf / 538.22 KB)
Slovak Telekom
Bratislava
09.01.2019 59,08
6/2019 Telefonný poplatok  (pdf / 449.8 KB)
Slovak Telekom
Bratislava
09.01.2019 14,48
23/2019 Predplatné časopisu  (pdf / 255.67 KB)
Společnost pro dějiny věd a techniky
Praha
IČO: 444758
11.02.2019 400,00
36/2019 Telefonný poplatok  (pdf / 316.25 KB)
SWAN
Bratislava
07.03.2019 5,86
19/2019 Telefonný poplatok  (pdf / 343.11 KB)
SWAN
Bratislava
07.02.2019 14,51
3/2019 Telefonný poplatok  (pdf / 319.81 KB)
SWAN
Bratislava
08.01.2019 20,58
33/2019 Najom za nebyt,priestory  (pdf / 276.05 KB)
Úrad SAV
Bratislava
01.03.2019 33,76
41/2019 Stravné lístky  (pdf / 295.27 KB)
Úrad SAV
Bratislava
12.03.2019 693,60
24/2019 Stravné lístky  (pdf / 301.29 KB)
Úrad SAV
Bratislava
12.02.2019 1 071,00

1/2  Ďalej Koniec