Informačná stránka organizácie SAV

Historický ústav SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Faktúry

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum doručenia Suma s DPH (v €)
145/2019 Prenajom kancel.techniky  (pdf / 436.35 KB)
CBC Slovakia
Bratislava
01.08.2019 6,47
123/2019 Prenajom kancel.techniky  (pdf / 425.47 KB)
CBC Slovakia
Bratislava
08.07.2019 8,99
95/2019 Prenajom kancel.techniky  (pdf / 438.4 KB)
CBC Slovakia
Bratislava
04.06.2019 4,99
77/2019 Prenajom kancel.techniky  (pdf / 552.27 KB)
CBC Slovakia
Bratislava
06.05.2019 8,00
50/2019 Prenajom kancel.techniky  (pdf / 539.46 KB)
CBC Slovakia
Bratislava
02.04.2019 10,73
35/2019 Prenajom kancel.techniky  (pdf / 534.62 KB)
CBC Slovakia
Bratislava
06.03.2019 11,27
18/2019 Prenajom kancel.techniky  (pdf / 610.78 KB)
CBC Slovakia
Bratislava
04.02.2019 8,41
4/2019 Prenajom kancel.techniky  (pdf / 519.36 KB)
CBC Slovakia
Bratislava
08.01.2019 5,72
34/2019 Poplatok za doménu  (pdf / 382.28 KB)
CSČ SAV , výpočtové stredisko
Bratislava
06.03.2019 150,00
60/2019 Ubytovanie, stravovanie - konferencia Smolenice  (pdf / 357.65 KB)
CSČ SAV kongresové centrum Smolenice
Smolenice
15.04.2019 89,94
141/2019 Refundácia cestovných nákladov  (pdf / 285.97 KB)
CSČ SAV THS
Bratislava
29.07.2019 51,50
43/2019 refundácia nákladov  (pdf / 348.54 KB)
CSČ SAV THS
Bratislava
19.03.2019 546,81
139/2019 Refundácia nákladov, služieb  (pdf / 333.6 KB)
CSČ SAV THS
Bratislava
17.07.2019 495,73
108/2019 Refundácia nákladov, služieb  (pdf / 352.9 KB)
CSČ SAV THS
Bratislava
17.06.2019 648,24
87/2019 Refundácia nákladov, služieb  (pdf / 310.58 KB)
CSČ SAV THS
Bratislava
20.05.2019 51,50
88/2019 Refundácia nákladov, služieb  (pdf / 352.93 KB)
CSČ SAV THS
Bratislava
20.05.2019 510,55
68/2019 Refundácia nákladov, služieb  (pdf / 350.13 KB)
CSČ SAV THS
Bratislava
24.04.2019 591,82
28/2019 Refundácia nákladov, služieb  (pdf / 495.5 KB)
CSČ SAV THS
Bratislava
18.02.2019 0,00
10/2019 Refundácia nákladov, služieb  (pdf / 323.95 KB)
CSČ SAV THS
Bratislava
15.01.2019 39,71
9/2019 Refundácia nákladov, služieb  (pdf / 324.51 KB)
CSČ SAV THS
Bratislava
15.01.2019 439,75
138/2019 Servisné práce, výťahy  (pdf / 324.42 KB)
CSČ SAV THS
Bratislava
17.07.2019 39,28
69/2019 Servisné práce, výťahy  (pdf / 324.82 KB)
CSČ SAV THS
Bratislava
24.04.2019 39,71
45/2019 Jazykové spracovanie knižného titulu  (pdf / 343.19 KB)
CSČ SAV VEDA vydavateľstvo SAV
Bratislava
19.03.2019 1 551,04
44/2019 Prenájom miestnosti a techniky  (pdf / 351.5 KB)
CSČ SAV VEDA vydavateľstvo SAV
Bratislava
19.03.2019 280,80
113/2019 Tlač časopisu Architektúra a urbanizmus  (pdf / 339.19 KB)
CSČ SAV VEDA vydavateľstvo SAV
Bratislava
24.06.2019 1 642,85
120/2019 Vyhotovenie Historického časopisu  (pdf / 323.78 KB)
CSČ SAV VEDA vydavateľstvo SAV
Bratislava
08.07.2019 1 155,00
119/2019 Vyhotovenie publikácie Historické štúdie  (pdf / 326.26 KB)
CSČ SAV VEDA vydavateľstvo SAV
Bratislava
08.07.2019 687,50
26/2019 Preklad textu  (pdf / 307.03 KB)
D.L.Mclean
Prešov
14.02.2019 187,50
84/2019 Letenka  (pdf / 289.8 KB)
Dartour
Bratislava
13.05.2019 871,00
67/2019 Letenka  (pdf / 286.94 KB)
Dartour
Bratislava
24.04.2019 294,00
54/2019 Letenka  (pdf / 277.67 KB)
Dartour
Bratislava
05.04.2019 410,00
73/2019 Poplatok batožina k letenke  (pdf / 273.02 KB)
Dartour
Bratislava
30.04.2019 35,00
98/2019 Cateringove služby  (pdf / 320.25 KB)
divadlo Malá scéna STU
Bratislava
06.06.2019 281,50
140/2019 zakúpenie kancelárskeho nábytku  (pdf / 300.92 KB)
Drevona Market
Bratislava
19.07.2019 257,00
63/2019 Nákup výpočtovej techniky  (pdf / 289.46 KB)
Emelix,s.r.o.
Modra
18.04.2019 196,20
64/2019 Nákup výpočtovej techniky  (pdf / 278.78 KB)
Emelix,s.r.o.
Modra
18.04.2019 96,00
106/2019 Servisné práce, údržba IT,výpočtová technika  (pdf / 286.22 KB)
Emelix,s.r.o.
Modra
12.06.2019 0,00
124/2019 výmena Switchu - pripojenie na internet  (pdf / 478.35 KB)
Emelix,s.r.o.
Modra
09.07.2019 399,60
39/2019 Nákup publikácií  (pdf / 361.37 KB)
Eurobooks
Bratislava
11.03.2019 474,08
40/2019 Nákup publikácií  (pdf / 378.19 KB)
Eurobooks
Bratislava
11.03.2019 511,04

1/4  Ďalej Koniec