Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Historický ústav SAV, v. v. i.

Klemensova 19
P.O.BOX 198
814 99 Bratislava
Slovenská republika

Riaditeľ

Tel: 02/ 5292 5753 kl. 12
Fax: 52961645

Sekretariát

Tel: 02/ 5292 5753 kl. 11