Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Historický ústav SAV

Klemensova 19
P.O.BOX 198
814 99 Bratislava
Slovenská republika

Riaditeľ

Tel: 02/ 5292 5753 kl. 12
Fax: 52961645

Sekretariát

Tel: 02/ 5292 5753 kl. 11