Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Klíma v dejinách: ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny

9. 5. 2024 | videné 261-krát
Kniha ukazuje, ako klíma ovplyvňovala ľudské spoločnosti v podstate od prvopočiatku ľudských dejín. Často bola určujúcim faktorom pre rozkvet alebo kolaps starých civilizácií. Mnohé ľudské spoločnosti hľadali cesty, ako sa pred vplyvom prírody chrániť. Budovali priehrady, sťahovali sa na vidiek, alebo prosili bohov o ochranu. Autori sa venovali konkrétnym príkladom ohrozenia ľudských komunít a civilizácií klimatickými výkyvmi, adaptačným stratégiám a ich úspešnej či menej úspešnej aplikácii pri konkrétnych klimatických udalostiach v ľudských dejinách. Kniha čitateľa zavedie prakticky na všetky svetadiely s kompaktným ľudským osídlením.
 
 
Archeologický ústav SAV, v. v. i. (v spolupráci s Historickým ústavom SAV, v. v. i.)
Riešitelia: Branislav Kovár, Lucia Benediková, Oliver Zajac