Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Výskum konšpiračných teórií v medzinárodnom kontexte

9. 4. 2024 | videné 487-krát

Výsledkom výskumov konšpiračných teórií v medzinárodnom kontexte Elżbiety Drążkiewicz sú štúdie v špičkových zahraničných časopisoch (Nature). I vďaka týmto výskumom Slovensko získalo po desiatich rokov vedecký grant v schéme ERC Starting Grant. Jej projekt s názvom „Konflikty kvôli konšpiračným teóriám“ je zameraný na analýzu rastúceho napätia súvisiaceho s konšpiračnými teóriami v Európe. Cieľom projektu je snaha pochopiť, ako sú tieto konflikty ovplyvnené sociálnymi kontextami a ako sa vyvíjajú v rôznych európskych prostrediach. Projekt štartuje na jar 2023.

 

Sociologický ústav SAV, v. v. i.

Riešiteľka: Elżbieta Drążkiewicz

Projekty: APVV-21-0394, ERANET

 

  • DRĄŻKIEWICZ, Elżbieta. Study conspiracy theories with compassion. In Nature, 2022, vol. 603, no., p. 765. (2021: 69.504 - IF, Q1 - JCR, 17.897 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0028-0836. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/d41586-022-00879-w
  • DRĄŻKIEWICZ, Elżbieta. Virtuosos of Mimesis and Mimicry: a Case Study of Movements Propagating Conspiracy Theories in Ireland and Poland. In Partecipazione e Conflitto, 2022, vol. 15, no. 3, p. 651-671. (2021: 0.283 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1972-7623. Dostupné na internete: http://siba-ese.unisalento.it/index.php/paco/article/view/26461
  • DRĄŻKIEWICZ, Elżbieta - PANCZOVÁ, Zuzana. Conspiracy Theories, Rumours and Gossip at The Time of Crisis: COVID-19 Emergency in Eastern Europe and Africa. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2022, vol. 70, no. 3, pp. 320-327. (2021: 0.187 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - Emerging Sources Citation Index (ESCI, WoS), SCOPUS, MLA, CEEOL, Ulrich's, Willings, CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS, PROQuest, Sciendo, DOAJ). ISSN 1335-1303. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2022.3.27