Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Zdokonalenie chápania geologického vývoja pohoria Álp a okolitých pohorí

15. 12. 2022 | videné 806-krát
Európska iniciatíva AlpArray, zameraná na zdokonalenie nášho chápania geologického vývoja pohoria Álp a okolitých pohorí, je ukážkovým príkladom širokej medzinárodnej spolupráce. Neodmysliteľnou súčasťou skúmania hlbšej stavby zemskej kôry je aj gravitačné pole Zeme. Tím slovenských vedcov sa stal lídrom pri vytvorení spoločnej gravimetrickej databázy desiatich európskych krajín tohto regiónu. Výsledkom je prvá jednotná gravimetrická mapa takéhoto rozsahu, ktorá bude slúžiť na následné interpretácie geologickej stavby celej oblasti Álp a priľahlých území.
 
Ústav vied o Zemi SAV
Riešitelia: Kolektív autorov, za ÚVZ SAV Pavol ZAHOREC, Miroslav BIELIK, Ema NOGOVÁ
 
  • ZAHOREC, Pavol - PAPČO, Juraj - PAŠTEKA, Roman - BIELIK, Miroslav - BONVALOT, Sylvain - BRAITENBERG, Carla - EBBING, Jörg - GABRIEL, Gerald - GOSAR, Andrej - GRAND, Adam - GÖTZE, Hans-Jürgen - HETÉNYI, György - HOLZRICHTER, Nils - KISSLING, Edi - MARTI, Urs - MEURERS, Bruno - MRLINA, Jan - NOGOVÁ, Ema - PASTORUTTI, Alberto - SALAUN, Corinne - SCARPONI, Matteo - SEBERA, Josef - SEOANE, Lucia - SKYBA, Peter - SZŰCS, Eszter - VARGA, Matej. The first pan-Alpine surface-gravity database, a modern compilation that crosses frontiers. In Earth System Science Data, 2021, vol. 13, no. 5, p. 2165-2209. (2020: 11.333 - IF, Q1 - JCR, 4.066 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 1866-3508.