Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Mariánska úcta medzi Rómami na Slovensku

14. 12. 2022 | videné 347-krát
Na základe niekoľkoročného výskumu religiozity vo viacerých lokalitách na Slovensku prináša autorka plastický obraz o mariánskej úcte medzi Rómami na Slovensku. Na pozadí celkového obrazu mariánskej zbožnosti v modernom a postmodernom svete predstavuje Pannu Máriu ako hovorkyňu a bojovníčku za práva prehliadaných a utláčaných ľudí, žijúcich na reálnej alebo symbolickej periférii majoritných spoločností – pričom poukazuje na jej inkulturované a etnizované, t.j. etnickými skupinami a národmi preložené a etnicky „dokolorované“ podoby. Autorka odhaľuje, ako post-moderná úcta k Panne Márii predstavuje na jednej strane pokračovanie tradičnej kresťanskej úcty k Matke Božej (vo všetkých jej základných elementoch), na strane druhej strane je však konštantne kreatívne prepisovaná a vteľovaná do celkom nového jazyka moderného sveta i postmodernej religiozity a spirituality. Panna Mária v 20. storočí podľa autorky v podstate kolonizovala svet, čím zásadne prispela k jeho christianizácii.
 
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Riešiteľka: Tatiana Zachar Podolinská
Projekt: VEGA 2/0060/19
 
  • ZACHAR PODOLINSKÁ, Tatiana. Marian Devotion Among the Roma in Slovakia: A Post-Modern Religious Response to Marginality. London, New York: Palgrave Macmillan, 2021. 166 s. ISBN 978-3-030-56363-9