Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Globálny bezpečnostný manažment riadenia letovej prevádzky

11. 12. 2022 | videné 205-krát
Projekt rieši manažment globálnej bezpečnosti letových prevádzkových služieb v európskom vzdušnom priestore budúcnosti. Do systému Air Traffic Management (ATM) simulátora bol navrhnutý, vypracovaný a implementovaný blok na verifikáciu osôb pri komunikácii medzi pseudopilotmi a riadiacimi letovej prevádzky upozorňujúci na prípadný výskyt reči neautorizovanej osoby. Bol navrhnutý, vypracovaný a implementovaný systém na identifikáciu stresu v hlase pri komunikácii medzi pseudopilotmi a riadiacimi letovej prevádzky upozorňujúci na prípadný výskyt zvýšenej hladiny stresu v reči. Navrhnuté moduly sa v spolupráci s Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt implementovali do systému monitorovania bezpečnosti letovej prevádzky a 22. novembra 2017 boli prezentované na záverečnom hodnotení projektu v Ríme. 
 
Ústav informatiky SAV
Riešitelia: Milan Rusko, Marian Trnka, Sakhia Darjaa, Igor Guoth, Róbert Sabo, Marián Ritomský
Spoluriešiteľské inštitúcie: AIRBUS (Francúzsko), BOEING (USA), CiaoTech (Taliansko), Deutsches Zentrum Für Luft- Und Raumfahrt (Nemecko), LEONARDO (Taliansko), ENAV (Taliansko), Isdefe (Španielsko), Thales (Francúzsko), Lancester University (Veľká Británia), RNC Avionics (Veľká Británia), SEA (Taliansko), 42 Solutions (Holandsko), Romatsa (Rumunsko) 
Typ a číslo projektu: Fp7-sec-2012-1 
 
  • Rusko, M. – Finke, M. Using Speech Analysis In Voice Communication : A New Approach To Improve Air Traffic Management Security. In Coginfocom 2016 : 7th International Con- Ference On Cognitive Infocommunications. - Wroclaw, Poland : Ieee, 2016, Proceedings, p. 181-186. ISBN 978-1-5090-2643-2. ISSN 2375-1312.
  • Sabo, R. – Rusko, M. – Ridzik, A. – Rajčáni, J. Stress, Arousal, And Stress Detector Trained On Acted Speech Database. In Lecture Notes In Computer Science : Speech And Computer, 2016, vol. 9811, p. 675-682. ISBN 978-3-319-43957-0. ISSN 0302-9743.
  • Sabo, R. – Rajčáni, J. Designing The Database Of Speech Under Stress. In Jazykovedný časopis, 2017, roč. 68, č. 2, s. 326-336. ISSN 0021-5597.