Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Tlačové správy

Pavol Šajgalík

Snem SAV do funkcie predsedu SAV opätovne zvolil Pavla Šajgalíka

19. 3. 2021 | videné 643-krát

Členovia Snemu SAV na online zasadnutí dňa 18. marca 2021 opätovne zvolili Pavla Šajgalíka do funkcie predsedu SAV. Jeho tretie funkčné obdobie začne plynúť 6. júna 2021 a potrvá do roku 2025.

Novozvolený predseda SAV Pavol Šajgalík vo svojej vízii zdôraznil, že pre rozvoj SAV je nutnou a kľúčovou podmienkou prijatie Zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a úspešné dokončenie transformácie SAV. „Je to dôležitý krok k tomu, aby sme získali postavenie kompatibilné s okolitým svetom,“ povedal v úvode svojej prezentácie členom Snemu SAV.

Počas svojho úradovania bude „staronový“ predseda SAV dbať na prísne dodržiavanie apolitického postavenia SAV s dôrazom na etiku vedeckého pracovníka a vedeckej práce. Bude sa zasadzovať aj o uvedenie programov na pomoc mladým vedeckým pracovníkom, ktorí absolvovali doktorandské štúdium a za zjednodušenie procesu prijímania zahraničných vedeckých pracovníkov z krajín mimo Európskej únie.

Ďalším z cieľov Pavla Šajgalíka je vytvorenie spoločných pracovísk s výskumnými univerzitami: „Už sme mali rokovanie s rektormi o tom, ako by mal model takýchto spoločných pracovísk vyzerať. Inšpirovali sme sa modelom vo Francúzsku, kde takéto formy spolupráce už majú. Väčšinou sú to excelentné pracoviská, ktoré ťahajú vedu a výskum v tej krajine dopredu.“

„Touto cestou sa chcem úprimne poďakovať Snemu SAV za dôveru, ktorú mi vyslovil. Verím a dúfam, že toto funkčné obdobie bude menej turbulentné ako tie ostatné. A ako predtým, tak aj teraz urobím všetko pre to, aby sme v tomto štáte, ako aj navonok dosiahli takú pozíciu, aby sme mohli byť všetci hrdí na to, že sme súčasťou Slovenskej akadémie vied,“ poďakoval sa krátko po zverejnení výsledkov novozvolený predseda SAV.

Pavol Šajgalík vyštudoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (Katedra experimentálnej fyziky). Je uznávaným odborníkom v oblasti materiálového výskumu, konštrukčnej keramiky, keramických nanokompozitov, fázovej transformácie a mikroštruktúry. Celý svoj profesionálny život pracuje v SAV. Na Ústave anorganickej chémie SAV pôsobil na rôznych pozíciách, 14 rokov ako riaditeľ. V roku 2013 sa stal členom Predsedníctva SAV a v roku 2015 ho po odvolaní predchádzajúceho predsedu zvolil Snem SAV na čelo inštitúcie. Druhýkrát bol do funkcie zvolený v roku 2017.

Je podpredsedom Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, podpredsedom Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti, členom Pandemickej komisie vlády SR, členom vedeckých rád viacerých výskumných univerzít, je voleným členom World Academy of Ceramics. Zastáva rôzne funkcie vo viacerých profesijných spoločnostiach doma aj v zahraničí. Absolvoval mnohé zahraničné výskumné pobyty, predovšetkým v Nemecku, Japonsku, USA, Taiwane a Číne. Získal mnohé ocenenia a vyznamenania doma aj v zahraničí.

V roku 2015 mu prezident SR udelil Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy, techniky a školstva. Získal Bridge Building Award Americkej keramickej spoločnosti a aj Stuijts Award Európskej keramickej spoločnosti za významný prínos v oblasti výskumu keramických materiálov. Je ženatý, má dve dcéry a dve vnučky.

Predsedu SAV vymenúva prezident Slovenskej republiky. Návrh na vymenovanie predkladá minister školstva, vedy, výskumu a športu na základe výsledku voľby Snemu SAV.