Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Tlačové správy

Komár Aedes albopictus. Foto: BMC SAV, v. v. i.

Nebezpečný ázijský tigrovaný komár Aedes albopictus zaznamenaný na Slovensku

20. 2. 2024 | videné 293-krát

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i. potvrdilo ďalší druh invázneho komára na Slovensku. Invázny druh komára Aedes albopictus, známeho aj pod názvom ázijský tigrovaný komár, sa podarilo objaviť na základe zberu dát od verejnosti z roku 2023, konkrétne v oblasti Bratislavy. Obyvatelia okrem iného využili aj mobilnú aplikáciu Mosquito Alert, prostredníctvom ktorej odborníci monitorujú invázne komáre v celej Európe. Nález tohto druhu komára bol následne pomocou molekulárnych analýz potvrdený na pracovisku Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i.

„Keďže išlo o viacero nálezov v rámci mestskej časti Ružinov, predpokladáme, že je tu tento komár už usídlený,“ skonštatovala RNDr. Viktória Čabanová, PhD., samostatná vedecká pracovníčka BMC SAV, v. v. i. a odborníčka na komáre.

Aedes albopictus patrí medzi invázne druhy komárov, ktoré sa z Ázie rozšírili naprieč celým svetom pomocou dovozu komodít ako sú napríklad pneumatiky alebo okrasný bambus nazývaný aj „lucky bamboo“. Ide o jeden z najnebezpečnejších inváznych druhov komára, ktorý sa v kontinentálnej Európe vyskytuje. Prenáša až 22 rôznych vírusov, ako je západonílsky (West Nile virus) vírus, ktorý na našom území už cirkuluje, no prenáša aj exotické vírusy ako sú dengue, chikingunya, Zika alebo žltá zimnica. Vďaka usídleniu ázijského tigrovaného komára sa tieto vírusy vyskytujú už aj v Európe. Práve v roku 2023 bol zaznamenaný najvyšší počet lokálne nadobudnutých infekcií spôsobených vírusom dengue v kontinentálnej Európe, a to najmä vo Francúzsku, Taliansku a Španielsku. Na Slovensku bol tento druh komára zaznamenaný už v roku 2012 v okolí Košíc (Bocková et al. 2013), vtedy sa mu u nás ale nepodarilo usídliť. Situácia sa však zrejme zmenila.

Sezóna invázneho druhu komára Aedes albopictus sa začína v apríli a končí začiatkom novembra, no na rozdiel od ostatných druhov komárov je aktívny cez deň. Nájsť ho môžeme v interiéri, ako aj v tesnej blízkosti obydlí a jeho štípanie je veľmi agresívne, preto dokáže ľudí značne potrápiť. Je významným prenášačom ochorení, z čoho vyplýva, že je dôležité jeho populáciu monitorovať a regulovať. Množí sa v človekom vytvorených liahniskách ako sú napríklad kontajnery a nádoby s malým množstvom vody, kvetináče, odkvapy, kanalizácia, odpad naplnený vodou a z vrchnáčiku od plastovej fľaše sa môže vyliahnuť až 200 lariev tohto druhu. Dolet pre tento druh komára je od miesta vyliahnutia iba 200 až 500 m, kým na porovnanie záplavové komáre odlietavajú od miesta vyliahnutia 25 až 50 km. Ide o druh komára, ktorý je schopný v našich klimatických podmienkach prežiť aj zimu.

„Vzhľadom na riziká je veľmi dôležité monitorovať výskyt inváznych komárov a ochorenia, ktoré prenášajú. V jeho regulácii zohrávajú významnú úlohu hlavne obyvatelia, pretože bez nich nie je možné tieto komáre eliminovať. Svojou aktivitou  má každý z nás vplyv na to, do akej miery nám bude v budúcnosti hroziť riziko infekcie aj exotickými vírusmi. Príkladom je aj voľne pohodený odpad, ktorý produkujeme a inváznym komárom slúži na množenie,“ ozrejmuje odborníčka na komáre RNDr. Viktória Čabanová, PhD.