Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Tlačové správy

Foto: unsplash.com/Marvin Meyer

Slovensko je v používaní internetu na predposlednom mieste v Európe

18. 2. 2022 | videné 544-krát

Viac ako tretina Slovákov a Sloveniek trávi na internete jednu až dve hodiny denne. V priemere na internete každý deň strávia 157 minút. Spomedzi všetkých obyvateľov Európy sú na predposlednom mieste. Na chvoste tabuľky je Rakúsko, ktorého obyvatelia a obyvateľky sú online v priemere necelých 148 minút denne. Aj tieto údaje priniesli výsledky 9. kola medzinárodného prieskumu Európska sociálna sonda (2018).

S nárastom významu a využívania internetu v spoločnosti stúpa aj potreba jeho dôkladného skúmania. Vedci a vedkyne zo Spoločenskovedného ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i. (CSPV SAV, v. v. i.) analyzujú výsledky 9. kola Európskej sociálnej sondy. Vo svojej štúdií sa zamerali na zisťovanie frekvencie používania internetu na Slovensku, ale tiež v iných európskych krajinách.

„V prvom rade nás zaujímalo, aká je situácia u nás doma, teda ako často sú online Slováci a Slovenky – 22 % respondentov zo Slovenska v prieskume uviedlo, že vôbec nepoužívajú internet, zvyšných 78 % z nich využíva internet v rámci týždňa aspoň príležitostne,“ skonštatoval Alexander Loziak zo Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV, v. v. i.

Európska sociálna sonda ponúka dáta z mnohých európskych krajín, vďaka čomu môžu odborníci porovnať používanie internetu na Slovensku so zvyškom Európy. Kým celoeurópsky priemer denného času stráveného „online“ sa pohybuje na hodnote 199 minút, v porovnaní s ´priemerným Európanom´ je Slovák denne na internete o viac než 40 minút menej.

Prekvapivé výsledky prinieslo aj skúmanie súvislosti vzdelania a používania internetu na Slovensku. „Podstatné rozdiely sme zistili medzi ľuďmi s dokončeným základným a stredoškolským vzdelaním. Respondenti s ukončeným základným vzdelaním strávili na internete o 56 minút viac ako respondenti s ukončeným stredoškolským vzdelaním. Je teda nespochybniteľné, že Slováci so základným vzdelaním sú častejšie online, avšak ako tento online čas využívajú, zostáva otázne,“ uviedol psychológ a dodal, že tieto výsledky nemôžeme automaticky interpretovať ako priaznivé alebo nepriaznivé, pretože internet vplýva na každého človeka inak, vo výsledku je dôležitá kombinácia kvantity a kvality obsahov, ktoré si jednotlivci vyberajú.

Európska sociálna sonda (ESS) je medzinárodný komparatívny sociálny prieskum, ktorý sa uskutočňuje každé dva roky od roku 2001. Na Slovensku je tento projekt koordinovaný vedcami a vedkyňami Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV, v. v. i. Vzorka respondentov ESS je reprezentatívna a tvoria ju 15- a viacroční obyvatelia domácností na Slovensku, bez ohľadu na ich národnosť, občianstvo alebo jazyk. Výsledky 9. kola ESS (2018) spracovali výskumníci a výskumníčky z ústavu v súhrnnej publikácií, ktorá je dostupná na stránke CSPV SAV, v. v. i.