Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

CALL OPEN! Topic 1: Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems for ICT Topic 2: Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in Online Social Networks and Media

9. 11. 2021 | videné 411-krát

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje, že dňa 08. 11. 2021 bola otvorená výzva na podávanie návrhov projektov v rámci ERA-NET projektu CHIST ERA IV.

Témy: 

  1. Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems (NOEMS) for ICT
  2. Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in Online Social Networks and Media (OSNEM)

 

Aktuálne informácie vrátane špecifikácie tém sú priamo na internetovej stránke https://www.chistera.eu/call-2021-announcement ako aj v prílohách nižšie. Termín uzávierky na podávanie projektových návrhov 17. 1. 2022.

Partner Search Tool / EoI https://www.chistera.eu/partner-search-tool/2021

CHIST ERA Call 2021 Newsletter https://www.chistera.eu/chist-era-call-2021-newsletter

Info webináre pre záujemcov o podanie projektu sa uskutočnia v dňoch 26. 11. 2021 a 17. 12. 2021. Bližšie informácie a registrácia https://www.chistera.eu/call-2021-info-webinars Usporiadateľom webinárov je koordinačný tím konzorcia CHIST ERA. 

Indikatívny rozpočet SAV je 120 000 eur na podporu 1 projektu na 3 roky.

Kontakt SAV: OMS, Zuzana Panisová, panisova@up.upsav.sk, tel: 02/5751 0245