Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

CALL OPEN - V4-Japan Joint Research Program 2nd Joint Call on ADVANCED MATERIALS

15. 1. 2021 | videné 642-krát

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje o otvorení druhej spoločnej výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci spolupráce V4-Japan Joint Research Program na tému

 

"Advanced materials"

 

Do výzvy sa môžu zapojiť výskumné konzorciá minimálne troch partnerov: 1 z Japonska a 2 z dvoch rôznych krajín V4 (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko).

 

TÉMA VÝZVY

Vítané sú projektové návrhy z oblasti pokročilých materálov vrátane:

- Materials for extreme environments: multiphase alloys for application in extreme conditions (high temperatures, radioactive environments, aggressive media, etc.), as thermal barriers and ultrahard coatings.

- Materials for electronics and energy harvesting: microelectronics, photovoltaics, thermoelectrics.

- Materials for laser technologies: transparent ceramic composite, photonic crystals, fiber materials for high-performance laser technologies.

Vítané sú tiež projekty spadajúce do oblasti pokročilých materiálov a súvisiace s COVID-19, ako napríklad: materials for high-performance mask, protective clothing, virus adsorption filters, gene extracting device, sensor and detector materials, primers or reagents for gene amplification, new materials for virus inactivation and materials for antiviral drug development.

 

Termín uzávierky výzvy: 9. 4. 2021, 10:00 CET / 17:00 japonského času

Štart projektov: október 2021

 

Predsedníctvo SAV uznesením č. 1120 zo dňa 12. 11. 2020 súhlasilo so zapojením SAV do tejto výzvy a s finančnou podporou najviac 3 projektov do maximálnej výšky 40 000€/projekt/rok (z čoho 15 000 €/projekt/rok je povinná spoluúčasť príslušnej organizácie SAV) naobdobie 3 rokov.

 

Bližšie informácie sú dostupné v prílohe a na stránke: https://www.jst.go.jp/inter/english/program_e/announce_e/announce_v4_2nd.html

Kontaktná osoba: Zuzana Černáková, +421 2 57510118, cernakova@up.upsav.sk