Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Ďalší zo seminárov INYS

7. 3. 2006 | videné 1726-krát
V dňoch 1.-3. marca 2006 sa v Smoleniciach uskutočnil ďalší zo seminárov INYS pod názvom „Workshop on Cellular and Molecular Aspects of Cardiac Function”.

Seminár sa konal ako posledný zo série seminárov na obdobie apríl 2005 – marec 2006.
Organizovanie INYS seminárov oficiálne zastrešuje dohoda s British Council, ktorý financuje účasť slovenských účastníkov seminárov a tiež sa podieľa na spolufinancovaní nákladov tohto podujatia.
Keďže program INYS - „International Networking of Young Scientists“ je zameraný na podporu mladých vedeckých pracovníkov na Slovensku a v Británii, väčšinu účastníkov seminárov tvoria mladí ľudia na začiatku svojej vedeckej dráhy, ktorí majú takto možnosť prezentovať výsledky svojho výskumu verejne – formou svojej vlastnej prezentácie a súčasne môžu nadviazať spoluprácu s ostatnými mladými vedcami svojho vedného odboru. Tento raz túto možnosť využili mladí výskumníci – britskí kardiológovia pod vedením Prof. F. A. Lai-a z Cardiff University College, ktorý na seminári predniesol jeden z kľúčových prispevkov.
Z našej strany sa seminára zúčastnili mladí slovenskí vedci realizujúci svoj výskum pod vedením Dr.Breiera, Dr. Križanovej a Dr. Zahradníkovej na Ústave molekulárnej fyziológie a genetiky SAV ale aj na ďalších pracoviskách (Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Lekárska fakulta UK). Príspevky prispeli k výmene skúseností medzi britskými a slovenskými kolegami pod odborným vedením hlavného slovenského garanta seminára Dr. Breiera.

Ms.Mária Ružová
Slovak Academy of Sciences
Department of International Cooperation
Štefánikova 49
814 38 Bratislava
Slovak Republic


Tel.: + 421 2 5249 2751 - 9, ext. 139
Fax: + 421 2 5249 6849
e-mail: ruzova@up.upsav.sk