Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Japan Society for the Promotion of Science - Quarterly

1. 2. 2006 | videné 1850-krát
Japonska spoločnosť pre podporu vedy(JSPS) vydáva každý štvrťrok informačný časopis s názvom "JSPS Quaterly",

ktorý je k dispozícii na nahliadnutie na Odbore medzinárodnej spolupráce (Mgr. Z. Opatovská, 02/52492751-9,kl. 208)
a staršie čísla tohto časopisu je možné stiahnuť z webovej stranky - http://www.jsps.go.jp/english/e-plaza/index.html.