Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

6. výzva pre priority IST v 6. rámcovom programe

18. 1. 2006 | videné 2106-krát
Európska komisia vyhlásila 6. výzvu na podávanie návrhov projektov

v rámci priority „Technológie informacnej spoločnosti“ (IST) v 6. rámcovom programe na konci decembra 2005. Konečný termin na zasielanie návrhov projektov do Bruselu je 25. 04. 2006 o 17:00. Viac informácii o výzve sa dozviete na http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=271. K tejto výzve budú v blízkej budúcnosti prebiehať na Slovensku informačné dni, ktoré budú poriadať pracovníci národných kontaktných bodov pre IST.