Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Konferencia k príprave na 7. RP v bratislavskom regióne

18. 1. 2006 | videné 2211-krát
Bratislavská kancelária pre Európsku výskumnú spoluprácu, SARC poriada dňa 7. februára 2006 konferenciu

k príprave na 7.RP v bratislavskom regióne. Konferencia sa koná na Strojníckej fakulte STU, Nám. Slobody 17 v Bratislave, miestnosť č. 004. Program ako aj prihláška sú pripojené na konci tejto správy. Prihlášky je potrebné zaslať do 27.01.2006 na kontaktné adresy kancelárie, ktoré sú uvedené priamo v prihláške na konferenciu.