Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Prezentácia podporných projektov pre FP6,FP7

18. 1. 2006 | videné 2270-krát
Spoločná prezentácia špecifických podporných aktivít (SSA) a koordinačných aktivít (CA) v SR, ktoré ponúkajú služby,

aktivity a informácie na podporu zapojenia sa do 7. rámcového programu

Viď. bližšie informácie:(http://bic.sk/docs/SK_FP6.pdf)

Simona Klingova (Ms)
Slovak Academy of Sciences
Department of International Cooperation
Štefánikova 49
814 38 Bratislava
Slovak Republic


Tel.: + 421 2 5249 2751 - 9, ext. 138
Fax: + 421 2 5249 6849
e-mail: klingova@up.upsav.sk