Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

UNESCO Fellowships Programme 2006-2007

16. 1. 2006 | videné 2208-krát
UNESCO ponúka štipendiá na podporu prioritných programových oblastí

„UNESCO Fellowships Programme in Support of Priority Programme Areas (2006 – 2007)“.
Program poskytuje možnosť inovatívneho vzdelávania prostredníctvom systému krátkodobých štipendií (max. 6 mesiacov). Návrh študijného alebo výskumného kandidáta musí úzko súvisieť s hlavnými programovými líniami UNESCO, ktorými sú:
- vzdelanie
- prírodné vedy
- spoločenské vedy
- kultúra
- komunikácia
- informácie

Všetky informácie o programe a podmienkach získania štipendia sa nachádzajú aj na internetovej stránke Slovenskej komisie pre UNESCO – www.unesco.sk v sekcii „Aktivity a projekty“.

Každá členská krajina UNESCO môže v rámci tohto programu predložiť dvoch kandidátov, pričom štipendium bude udelené jednému kandidátovi za každú krajinu, druhý kandidát je náhradník.
Žiadosti kandidátov treba zaslať najneskôr do 10. apríla 2006 na adresu:

Ministerstvo zahraničných vecí SR
Slovenská komisia pre UNESCO
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava