Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Memorandum of Understanding on co-operation between the SAS and BCS

8. 12. 2005 | videné 2828-krát
Uvádzame plné znenie textu podpísanej dohody uzatvorenej medzi Slovenskou akadémiou vied a British Council Slovakia na obdobie 1.4.2006 - 30.3.2008