Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Výzva na podávanie projektov SAV - CNRS na roky 2013 - 2014

2. 12. 1999 | videné 1717-krát
Dátum ukončenia výzvy: 30. september 2012


VÝZVA NA PODÁVANIE PROJEKTOV NA ROKY 2013-2014
v rámci dohody medzi Slovenskou akadémiou vied a Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), FrancúzskoVšeobecné informácie pre podanie projektu:

- dĺžka trvania projektov je obmedzená na 2 roky
- projekty sa podávajú paralelne na obidvoch stranách do
stanoveného termínu
- začiatok riešenia úspešných projektov: 1. január 2013
- termín ukončenia: 31.december 2012
- výskumný program musí byť koordinovaný s francúzskymi
partnermi
- projekt sa predkladá na predpísanom tlačive
(viď príloha)

Návrh projektu vyplňujte podľa predtlače v anglickom jazyku v úzkej spolupráci s Vašim francúzskym partnerom.

CNRS zverejnil výzvu ( Appel conjoint à propositions dans le cadre de l’Accord entre le CNRS et la SAV) a informácie na podávanie projektov na webovej stránke:

https://dri-dae.cnrs-dir.fr/spip.php?article886Názov projektu vyplňte anglickom aj slovenskom jazyku, ktorý uvediete pod anglickým názvom (podľa predtlače).

Návrhy zasielajte na adresu:

Úrad SAV
Odbor medzinárodnej spolupráce
Štefánikova 49
814 38 BratislavaNa odbore medzinárodnej spolupráce Úradu SAV agendu vybavuje:

Ing. Mária Ružová
Tel: 02/ 5751 0139
Fax: 02/ 5751 0162
E-mail: ruzova@up.upsav.sk
Ing. Ján Barančík
vedúci
odbor medzinárodnej spolupráce


Príloha: formulár prihlášky