Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Projekt VISION je podporený z programu Európskej únie pre výskum a     inovácie Horizont 2020, číslo grantu 85738

Online kurz „Patenting of medical inventions“

11. 11. 2021 | videné 451-krát

Biomedicínske centrum SAV pozýva 24. novembra 2021 o 14.00 h na online kurz „Patenting of medical inventions“. Koná sa v rámci cyklu prednášok a kurzov organizovaných projektom VISION (Stratégie na posilnenie vedeckej excelentnosti a inovačnej kapacity pre včasnú diagnostiku nádorov tráviaceho traktu/Strategies to strengthen scientific excellence and innovation capacity for early diagnosis of gastrointestinal cancer).

Online kurz bude viesť Ing. Martin Gróf, PhD., vedúci Kancelárie pre transfer technológií SAV a cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom základné informácie o právach duševného vlastníctva a patentovania. Kurz sa bude konať v anglickom jazyku.

Kurz sa bude konať dňa 24. novembra 2021 o 14.00 hod.

Registráciu a viac informácií o kurze nájdete na webovej stránke projektu VISION.

Text: Zuzana Vetrecin Čeplíková, BMC SAV

Súvisiace články