Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Návšteva veľvyslanca Kazašskej republiky Romana Vassilenka v CBRB SAV

CBRB SAV rokovalo o spolupráci s partnermi z Kazašskej republiky

22. 10. 2021 | videné 496-krát

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV privítalo v septembri veľvyslanca Kazašskej republiky Romana Vassilenka. Na stretnutí, ktoré sa konalo v Botanickom ústave CBRB SAV, boli prítomné aj riaditeľka CBRB SAV Anna Bérešová, vedúca organizačnej zložky Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV Alena Gajdošová a vedúca Oddelenia molekulárnej biológie a biotechnológií ÚGBR CBRB SAV Jana Libantová.

Cieľom stretnutia bolo predstaviť výskumné aktivity Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, ako aj Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV, pomenovať oblasti spoločného záujmu a konkrétne formy spolupráce. Na záver stretnutia veľvyslanec Kazašskej republiky Roman Vassilenko požiadal o zaslanie predvedených prezentácií a kľúčových publikácií súvisiacich s vedeckým výskumom pre podrobnejšie oboznámenie sa s výskumnou problematikou a vyjadril vôľu navštíviť v krátkom čase ÚGBR CBRB SAV v Nitre, čo ústav vrelo privítal.

Stretnutie bolo výsledkom nedávno podpísanej Dohody o vedeckej spolupráci medzi Národnou akadémiou vied Kazašskej republiky a SAV, ktorá umožní iniciovať spoluprácu medzi vedeckými inštitúciami v oblasti základného a aplikovaného výskumu.

Dohode predchádzala návšteva veľvyslanca Kazašskej republiky na Slovensku Romana Vassilenka v máji 2020, počas ktorej tlmočil závery z rozhovoru s predsedom Národnej akadémie vied Kazašskej republiky prof. Muratom Zhurinovom, a v ktorom vyjadril eminentný záujem nadviazať spoluprácu so SAV. V septembri 2020 podpísali predstavitelia oboch strán Dohodu o vzájomnej vedeckej spolupráci medzi Národnou akadémiou vied Kazašskej republiky a SAV. Dohoda definuje najmä ciele, formy a možnosti vedeckej spolupráce. Platnosť dohody je päť rokov s automatickým predlžovaním na ďalších päť rokov. Jej prínosom by mala byť intenzívnejšia výmena výskumných tímov, študentov, ako aj stanovenie podmienok ochrany práv duševného vlastníctva.

Text a foto: Alena Gajdošová, CBRB SAV

Súvisiace články