Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pavel Neogrády pri prednáške

Ako vieme efektívne využiť HPC v základnom výskume

18. 10. 2021 | videné 940-krát

Na Výpočtovom stredisku CSČ SAV sa 12. októbra 2021 uskutočnila druhá prednáška zo série Superpočítanie vo vede.

Pavel Neogrády z Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK účastníkom opísal veľmi presné výpočtové metódy teoretickej chémie na popis chemických systémov a ich komplexnosť a numerickú náročnosť. Mnohí používatelia HPC na Slovensku pracujú vo svojom výskume s aplikáciami, ktoré využívajú práve tieto algoritmy. Ako vývojár niektorých metód používaných v chemickom modelovaní sa podelil aj o skúsenosti s efektívnou paralelizáciou softvéru a uviedol hlavné prekážky v implementácii.

Hoci sa takéto presné výpočty nedajú aplikovať na väčšie systémy, používajú sa na nastavenie presnosti iných metód, ktoré dokážu popísať a predpovedať vlastnosti komplexných molekúl, napríklad liečiv alebo nových materiálov.

Popularizačno-vzdelávacie prednášky sú spoločnou aktivitou Múzea počítačov CSČ SAV a Národného kompetenčného centra (NCC) pre vysokovýkonné počítanie. NCC ako primárny kontaktný bod pre HPC na Slovensku zastrešuje okrem iného aj vzdelávacie a propagačné aktivity v tejto oblasti.

Záznam z podujatia si môžete pozrieť na facebookovom profile a na YouTube Centra spoločných činností SAV a už teraz sa môžete zaregistrovať na ďalšie prednášky. Harmonogram prednášok:

Viac informácií o prednáškach

Registrácia

Spracovala: Halyna Hyryavets, CSČ SAV

Foto: Michal Kadúc, CSČ SAV

Súvisiace články