Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Konštruktér Ivan Plander

Prvá slovenská elektronická súčiastka do počítača má dnes 65 rokov

15. 10. 2021 | videné 1466-krát

Presne pred 65 rokmi, 15. októbra 1956, vznikla na Slovensku prvá elektronická súčiastka pre počítač. Skonštruoval ju priekopník informatiky a výpočtovej techniky z Laboratória teoretickej a aplikovanej mechaniky Slovenskej akadémie vied Ivan Plander. Názov súčiastky bol Počítací zosilňovač (výpočtovej jednotky analógového počítača) a tvoril základ budúceho prvého analógového počítača.

„Zosilňovač sa skladal z dvoch spojených častí. Zo striedavého zosilňovača a jednosmerného zosilňovača. Spolu vytvorili presný počítací zosilňovač so zosilnením sto miliónkrát. Pomocou neho boli následne navrhnuté základné výpočtové jednotky analógového počítača tzv. Sumátor a Integrátor,“ vysvetľuje vedúci Múzea počítačov vo Výpočtovom stredisku Centra spoločných činností SAV Martin Šperka.

Po skonštruovaní základných výpočtových jednotiek bol navrhnutý celý analógový počítač, ktorý v roku 1958 spustili do prevádzky v Slovenskej akadémii vied a pracoval do roku 1970. Slúžil na výpočty parametrov pohyblivých strojov a na ich modelovanie pri práci. Počítal napríklad kmitanie zalomených hriadeľov motorov, pružné uloženie inkubátora v sanitke, pružné uloženie motorov, ale aj mechanické vlastnosti uhlíkových materiálov pre elektrotechniku. Jeho výhodou bolo, že výpočtová jednotka bola v počítači zobrazená hodnotou 100V. Pre porovnanie, výpočtová jednotka počítača francúzskej výroby DJINN, ktorý bol v roku 1957 už ako používaný zakúpený do SAV, mala hodnotu len 10V, teda nižšiu presnosť.

Častým problémom československých vedcov v tom čase boli embargá a devízové prostriedky, ktoré  Planderov analógový počítač obišiel vlastnou konštrukciou. Plander ešte pre ´svoj´ počítač navrhol a skonštruoval nelineárne jednotky, napríklad násobičky, ktoré počítač DJINN nemal. Je dobré si uvedomiť, že v roku 1956 pracovali v Čechách celé tímy odborníkov na vývoji počítačov a na Slovensku to bol len jeden vedec, aj to v tom čase ešte len doktorand na SAV Ivan Plander,“ zdôrazňuje prínos konštruktéra Plandera zakladateľ Múzea počítačov Štefan Kohút.

Analógový počítač je dnes vystavený v Múzeu počítačov Centra spoločných činnosti SAV na Patrónke v Bratislave, je jeho najvzácnejším a najstarším exponátom. Je zbierkovým predmetom Slovenského technického múzea a pre expozíciu Múzea počítačov ho zapožičali.

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: Múzeum počítačov CSČ SAV

Súvisiace články