Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Bolívia, Andy, Nevado Sajama (6542 m n. m.) – výskum vplyvu klimatických zmien na vysokohorskú krajinu s americkými kolegami, prof. David Cooper z Colorado State University (druhý sprava)

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV prispelo do mapy slovensko-americkej spolupráce

12. 10. 2021 | videné 413-krát

Mapa slovensko-americkej spolupráce, ktorú v utorok 5. októbra predstavili, je projektom Veľvyslanectva USA v Bratislave a svoj príspevok do tejto mapy už viacero rokov aktívne poskytujú aj viaceré tímy z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV.

Vedci z CBRB SAV rozvíjajú spoluprácu napr. medzi University of Alaska Fairbanks, kde využívajú skúsenosti pri skúmaní vegetácie a vplyvov klimatických zmien na ekosystémy Arktídy. Výskum vysokohorskej a arktickej vegetácie a vplyvu pasenia na diverzitu alpínskej vegetácie sa uskutočňuje v spolupráci s Dr. David Cooper z Colorado State University vo Fort Collins. Pri výskume sa kladie dôraz na aplikáciu vedeckých poznatkov do praxe pre obnovu pôvodných spoločenstiev v súčasných meniacich sa klimatických podmienkach. Výskum vegetačnej dynamiky a odpovede rastlín na prebiehajúce disturbancie z hľadiska ich funkčných vlastností koordinujeme v spolupráci s Dr. Scottom Franklinom z University of Northern Colorado. Cieľom je objasnenie krátkodobej a dlhodobej reakcie rastlinných spoločenstiev na prírodné a človekom podmienené narušenia a z toho vyplývajúci manažment.

Dlhodobá spolupráca prebieha aj s Dr. Patrickom Brandonom Mathenym z University of Tennessee, Knoxville, Tennessee. Jej predmetom je diverzifikácia klavarioidných a agarikoidných húb v Severnej pologuli. V procese prípravy je fylogenetická štúdia rodu Dermoloma, ktorá bude prvou monografickou štúdiou tejto skupiny podporenou aj molekulárnymi dátami. Okrem toho sa tím Laboratória molekulárnej ekológie a metagenomiky CBRB SAV zaoberá rozšírením arktických a alpínskych druhov ektomykoríznych húb rodu plávka (Russula) na Severnej pologuli. Pre tento účel tím naplánoval návštevu doktoranda Chance Noffsingera v Laboratóriu molekulárnej ekológie a metagenomiky CBRB SAV. Ďalším dlhodobým projektom slovensko-americkej spolupráce je výskum diverzity ektomykoríznych húb rodu plávka (Russula) v juhovýchodnej časti USA a horských subtropických dubových lesoch Kolumbie spolu s Dr. Mathewom Smithom z University of Florida, Gainesville.

Text: Jozef Šibík a Slavomír Adamčík, CBRB SAV

Foto: CBRB SAV

Súvisiace články