Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality

Mobilnú aplikáciu pre interaktívne čítanie rozprávok Readmio pomáhali vyvíjať aj vedci z Ústavu informatiky SAV

Aplikácia, ktorú vyvíjali aj vedci SAV, žne vo svete úspechy

11. 10. 2021 | zhliadnuté 246-krát

Mobilná aplikácia pre interaktívne čítanie rozprávok Readmio, na ktorej vývoji sa podieľali vedci z Ústavu informatiky SAV, zaznamenala ďalší úspech. V európskom finále súťaže Startup World Cup & Summit v Prahe získala v konkurencii viac ako 400 startupov z celej Európy Cenu divákov.

Aplikácia Readmio ponúka texty stoviek domácich i svetových rozprávok. Pri čítaní telefón automaticky podfarbuje hlas hovoriaceho zábavnými ilustratívnymi zvukmi či hudbou a pomáha tak podporovať duševný rozvoj detí, rozširuje predstavivosť aj slovnú zásobu.

Kľúčovou súčasťou aplikácie je tzv. rozpoznávač reči pre slovenský a český jazyk. Softvér sleduje, ktorú časť textu hovoriaci aktuálne číta a aplikácia spúšťa prehrávanie príslušných vopred pripravených ilustratívnych zvukov. Aplikácia sama prehrá zvuk v správnom čase – na správnom mieste rozprávky. Napríklad, ak sa v texte nachádza veta Nad hlavami im čvirikal škovránok, začne spievať vtáčik.

Samotný rozpoznávač je výpočtovo veľmi náročný, keďže pracuje na princípe takzvaných hlbokých neurónových sietí. Úloha rozpoznávania reči preto musela byť optimalizovaná na obmedzené možnosti procesora a pomerne malú pamäťovú kapacitu mobilného telefónu. Podarilo sa nám dosiahnuť, že rozpoznávač pracuje dostatočne rýchlo a spoľahlivo, čím umocňuje zážitok z interaktívneho čítania rozprávok deťom aj rodičom,“ vysvetľuje vedúci projektu a Oddelenia analýzy a syntézy reči Ústavu informatiky SAV Milan Rusko.

Startup World Cup & Summit je podujatie, na ktorom počas dvoch dní súťažia startupy o titul majstra Európy, vstupenku na globálne finále v Silicon Valley a investíciu v sume 500 000 dolárov. Na tohtoročnom pražskom podujatí, ktoré sa konalo 5. a 6. októbra 2021 sa zúčastnil aj spoluzakladateľ spoločnosti Apple Steve Wozniak.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: readmio.sk