Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Klosterneuburg

Pozvánka na on-line prednášku o stratégiách pre historické knižnice v digitálnej ére

28. 9. 2021 | videné 667-krát

Dňa 6. októbra 2021 o 17:00 (CET) sa uskutoční on-line interdisciplinárna prednáška Dr. Martina Haltricha, vedúceho Knižnice augustiniánov v Klosterneuburgu, na tému „It‘s the collection, rather stupid. Strategies to handle old libraries in digital age“. Registrácia na prednášku je možná prostredníctvom linku do 5. októbra 2021 (5PM CEST).

Link na prihlásenie: https://forms.gle/bY8WD3Skc3svdxT17

Dr. Martin Haltrich je vedúcim Knižnice v augustiniánkom opátstve v Klosterneuburgu. Vyštudoval germanistiku a históriu na Viedenskej univerzite. Bol dlhoročným členom výskumného tímu Komisie pre paleografiu a kodikológiu stredovekých rukopisov pri Rakúskej akadémii vied vo Viedni a knihovníkom a archivárom v kláštoroch Melk a Zwettl. Jeho výskumné záujmy zahŕňajú paleografické a kodikologické analýzy stredovekých rukopisov a neskorostredovekých administratívnych pramenných materiálov.

Interdisciplinárna prednáška It‘s the collection, rather stupid. Strategies to handle old libraries in digital age predstaví aktuálne problémy, vízie a perspektívy výskumu najväčšej súkromnej knižnice v Rakúsku, ktorá vlastní vyše 270 000 knižných zväzkov. Srdcom knižnice je stredoveká zbierka 1 250 rukopisov a 860 prvotlačí (vytlačených pred rokom 1501). Tieto rukopisy a knihy vznikli predovšetkým v kláštornom skriptóriu augustiniánov, ale vo vrcholnom a neskorom stredoveku sa tiež kupovali z Talianska alebo Francúzska.

Prednáška je súčasťou trilaterálneho medzinárodného projektu Early Music in Central Europe: Local Elements – Transregional Connections - International Research (EMCE), ktorý koordinujú Ústav hudobnej vedy SAV, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. (Praha, Česká republika) a Ústav hudobnej vedy Centra humanitných vied (Budapešť, Maďarsko).

Cyklus prednášok je určený pre vedecké inštitúcie i školy s cieľom zabezpečiť transfer aktuálnych informácií o výskumoch zo strednej Európy pre USA, Kanadu, Veľkú Britániu, Austráliu a iné časti Európy z oblasti muzikológie, kodikológie, paleografie, histórie, dejín výtvarného umenia, liturgiky, digital humanities.

Cyklus prednášok EMCE národných projektov:

  • Old Myths, New Facts": Czech Lands in Centre of 15th–Century Music Developments (GAČR EXPRO 19-28306X, 2019-2023), zodpovedný riešiteľ doc. PhDr. Hana Vlhová-Wörner, PhD.
  • APVV-19-0043 CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy (2020-2024), zodpovedný riešiteľ: PhDr. Eva Veselovská, PhD.
  • HAS "Momentum" Digital Music Fragmentology. (2019-2023), zodpovedný riešiteľ:  Dr. Zsuzsa Czagány

Text: Eva Veselovská

Foto: stiftadmont.at 

 

Súvisiace články