Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Účastníci letnej školy na Devíne

Letná škola v SAV hostila učiteľov z celého Slovenska

23. 8. 2021 | videné 568-krát

Ústav slovenskej literatúry SAV pripravil počas 17. a 18. augusta 2021  letné vzdelávacie podujatie pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry Dva dni so slovenskou literatúrou 2021. Zúčastnilo sa na ňom dvadsať pedagógov z celého Slovenska zo základných škôl, stredných odborných škôl a gymnázií.

Program prvého dňa s názvom Klasika inak ponúkol pohľad na premeny motívu Dunaja v slovenskej literatúre od 19. storočia do súčasnosti (v príspevku Dany Hučkovej), výklad k procesom etablovania sa ženských spisovateliek a kreovania ženských literárnych postáv na prelome 19. a 20. storočia (Ivana Taranenková) aj prednášku o mýte o husitsko-evanjelickej kontinuite v dejinách slovenskej literatúry (Martin Braxatoris). Po literárnom kvíze, venovanom 150. výročiu vydania almanachu Napred, nasledovala tematická literárna prehliadka hradu Devín (Dana Hučková). Druhý deň v rámci bloku Súčasná slovenská literatúra odzneli takisto tri prednášky, na ktoré účastníci reagovali v živej diskusii: Intermediálne presahy v súčasnej slovenskej poézii (Ivana Hostová), Poviedková tvorba Richarda Pupalu (Viliam Nádaskay) a Literárna tvorba a morálny profil tvorcov (Vladimír Barborík). Literárny program doplnila komentovaná prehliadka expozícií Galérie Nedbalka.

Tretí ročník letnej školy pre učiteľov bol pozvánkou na celoročné doplnkové vzdelávanie pedagógov, ktoré Ústav slovenskej literatúry SAV realizuje na pravidelnej mesačnej báze interpretačných seminárov a diskusií o súčasnej knižnej produkcii.

Text a foto: Dana Hučková, Ústav slovenskej literatúry SAV

Súvisiace články