Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Panelová výstava Slovenskí vedci - Prístup povolený

Panelová výstava Slovenskí vedci: Prístup povolený

9. 7. 2021 | videné 1000-krát

CVTI SR pripravilo novú výstavu o slovenských vedcoch, ktorá bude dostupná fyzicky aj online.

Nová panelová výstava Centra vedecko-technických informácií SR predstavuje výber vedeckých pracovníkov a popularizátorov vedy a techniky Slovenska.

V expozícii pod názvom Slovenskí vedci: Prístup povolený sa diváci a diváčky zoznámia s laureátmi ocenenia Cena za vedu a techniku a Vedec roka SR posledných rokov.

„Osobnosti slovenskej vedy sú v zahraničí verejne známe a uznávané, u nás sa im však často nedostáva zaslúženej pozornosti. Táto výstava chce prispieť k tomu, aby sa to postupne menilo,“ hovorí Mgr. Roman Lipka z odboru propagácie vedy a techniky Centra vedecko-technických informácií SR.

Výstava je k dispozícii online od 1. júla 2021 a prezrieť si ju môžete na TOMTO LINKU (aplikácia je optimalizovaná pre stolové počítače, resp. notebooky) alebo vo verzii PDF.

Paralelne bude vystavená do konca augusta v Zážitkovom centre vedy Aurelium na Bojnickej ulici v Bratislave a počas celého septembra aj v budove CVTI SR na Lamačskej ceste v Bratislave. Následne si ju bude možné bezodplatne zapožičať po celom Slovensku, takže na ňu možno narazíte aj vo svojom meste.

Prístup k vede bez zábran

Výstava ponúka základné informácie o vedkyniach a vedcoch z celého spektra odborových zameraní s aktuálnym pracoviskom, ale aj vysokou školou, ktorá naštartovala výnimočnú vedeckú cestu daného vedeckého pracovníka.

„Názov výstavy Slovenskí vedci: Prístup povolený odkazuje práve na fakt, že o skutočných menách slovenskej vedy sa z nášho pohľadu stále hovorí málo. Chceli sme umožniť ľuďom vstup do fascinujúceho sveta množstva vedných odborov, „povoliť im prístup“ a pozvať ich na prehliadku talentovaných ľudí, ktorí svojimi objavmi dotvárajú svet okolo nás,“ vysvetľuje vedúca oddelenia popularizačných aktivít CVTI SR Mgr. Antónia Germanovová.

Na každom paneli nájdete informácie o vede a výskume, ktorému sa jednotliví vedci venujú. Okrem toho nájdete na paneloch aj Hirschov index vedcov – medzinárodné meradlo výkonu vedca. Jeho hodnota sa zvyšuje počtom vedeckých štúdií, ktorých odbornosť potvrdzuje vysoká citovanosť. Viac o tom, ako Hirschov index funguje, sa dočítate v tomto článku.

„Samozrejme, niektoré odbory sú prirodzene citovanejšie ako iné. No v kombinácii s ďalšími indexmi či inými ukazovateľmi je Hirschov index jedným z najpoužívanejších ukazovateľov úspechu vedca. Je pre nás veľkou cťou, že sme v tejto súvislosti mohli osloviť významných slovenských vedeckých pracovníkov a pripraviť túto výstavu,“ dodáva Mgr. Marta Dušková, PhD., z odboru pre hodnotenie vedy. Organizátori tiež rátajú s tým, že sa bude výstava časom rozširovať.

Zoznam vedcov, o ktorých výstava informuje:

 1. prof. RNDr. Pavol Povinec, DrSc.
 2. Ing. Igor Lacík, DrSc.
 3. Ing. Mária Omastová, DrSc.
 4. Ing. Ján Tkáč, DrSc.
 5. prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.
 6. prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
 7. prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
 8. doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc.
 9. RNDr. Boris Klempa, DrSc.
 10. prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.
 11. prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc.
 12. prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc.
 13. prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.
 14. RNDr. Imrich Barák, DrSc.,
 15. prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.
 16. prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, DrSc.
 17. Ing. Tomáš Bertók, PhD., EUR ING
 18. prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
 19. doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD. et PhD.
 20. RNDr. Peter Skyba, DrSc.

 

Zdroj: vedanadosah.cvtisr.sk

Foto: cvtisr.sk

Súvisiace články