Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Štátny tajomník Ľudovít Paulis odovzdáva ocenenie Vedec roka 2020 Imrichovi Barákovi

Vedcom roka 2020 je Imrich Barák zo SAV

30. 6. 2021 | videné 1686-krát

Slovenská akadémia vied opäť potvrdila, že má vo svojich radoch špičkových vedcov. Vedcom roka 2020 sa stal RNDr. Imrich Barák, DrSc., z Ústavu molekulárnej biológie SAV za unikátne výsledky v oblasti fyziológie baktérií a objav vzniku bakteriálnych nanotrubíc ako prejav zomierajúcej bunky. Titul Inovátor roka 2020 získal RNDr. Boris Klempa, DrSc., z Virologického ústavu BMC SAV za inovatívny výskum nových metód diagnostiky SARS-CoV-2 využiteľný pre testovanie detí v školách, podiel na vývoji slovenských PCR testov a reprezentáciu Slovenska v projekte Európskeho vírusového archívu EVA-GLOBAL. Vyhlasovanie výsledkov Vedec roka sa konalo v utorok 29. júna v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

„Žijeme v dobe, keď dokážeme sledovať najmenšie častice hmoty, dokážeme sa pozrieť do vesmíru, cestovať na Mars či na Mesiac... A potom zrazu príde malý vírus a zastaví skoro celý svet. Vykoľají celý náš doterajší spôsob života, čo nemusí byť až také negatívne. Problém je, že zabíja milióny ľudí a ďalším miliónom priamo alebo nepriamo spôsobuje utrpenie,“ uviedol vo svojom ďakovnom príhovore Vedec roka 2020 Imrich Barák. Zdôraznil, že toto obdobie prináša aj veľmi veľa dezinformácií a strachu. „Najlepším liekom proti strachu je pochopenie prírodných javov a vedomosti. Vedomosti môže človek získať cez vedu. Spoločnosť by sa preto mala naučiť počúvať vedu a vedcov, nielen preto, aby sme dokázali predchádzať katastrofám, ale aj preto, aby sme dokázali žiť vo väčšej harmónii s celou prírodou.“

Inovátora roka 2020, virológa Borisa Klempu naučila pandémia mnohé. Stal sa jednou z „tvárí vedcov“. „Naučil som sa, že sa v mnohom môžem spoľahnúť na svojich kolegov. Táto pandémia je ťažká a akákoľvek spätná väzba pomáha a povzbudzuje. Som veľmi vďačný a vážim si toto ocenenie. Vnímam to ako poďakovanie nielen mne osobne, ale celému tímu z Biomedicínskeho centra SAV, ktoré sa počas pandémie zapájalo do riešení. Zároveň nám pandémia otočila naruby celú doterajšiu vedeckú prácu, pretože to bola nová téma, na ktorú sme sa ´vrhli´ na sto percent,“ vyzdvihol vo svojom príhovore Boris Klempa a dodal, že je zároveň rád, že sa s kolegami môžu pomaly vracať k svojim pôvodným témam.

Technológom roka 2020 sa stal prof. Ing. Marián Peciar, PhD., z Ústavu procesného inžinierstva Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Za Osobnosť medzinárodnej spolupráce vyhlásili Dr. h. c. prof. Ing. Michala Cehlára, PhD., z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach. Ocenenie Mladý vedecký pracovník získala RNDr. Katarína Kaľavská, PhD., z Lekárskej fakulty UK Bratislava a Národného onkologického ústavu.

Na slávnostnom oceňovaní boli prítomní aj riaditeľ Odboru vnútornej politiky Kancelárie prezidentky SR Dušan Jaura, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Ľudovít Paulis a predstavitelia hlavných organizátorov podujatia: predseda SAV prof. Pavol Šajgalík, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR prof. Ján Kyselovič a prof. Dušan Petráš, prezident Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností.

Cieľom podujatia Vedec roka, ktoré sa konalo už 24-krát, je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Ako dodal na záver Vedec roka 2020 Imrich Barák, „uznanie patrí nielen nám, vedcom, ale všetkým tým, ktorí podporujú vedu a tým, ktorí vede veria“.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Katarína Gáliková, TASR – Martin Baumann

 

Súvisiace články