Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Vedcom roka 2020 je Imrich Barák zo SAV

30. 6. 2021 | zhliadnuté 765-krát

Slovenská akadémia vied opäť potvrdila, že má vo svojich radoch špičkových vedcov. Vedcom roka 2020 sa stal RNDr. Imrich Barák, DrSc., z Ústavu molekulárnej biológie SAV za unikátne výsledky v oblasti fyziológie baktérií a objav vzniku bakteriálnych nanotrubíc ako prejav zomierajúcej bunky. Titul Inovátor roka 2020 získal RNDr. Boris Klempa, DrSc., z Virologického ústavu BMC SAV za inovatívny výskum nových metód diagnostiky SARS-CoV-2 využiteľný pre testovanie detí v školách, podiel na vývoji slovenských PCR testov a reprezentáciu Slovenska v projekte Európskeho vírusového archívu EVA-GLOBAL. Vyhlasovanie výsledkov Vedec roka sa konalo v utorok 29. júna v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

„Žijeme v dobe, keď dokážeme sledovať najmenšie častice hmoty, dokážeme sa pozrieť do vesmíru, cestovať na Mars či na Mesiac... A potom zrazu príde malý vírus a zastaví skoro celý svet. Vykoľají celý náš doterajší spôsob života, čo nemusí byť až také negatívne. Problém je, že zabíja milióny ľudí a ďalším miliónom priamo alebo nepriamo spôsobuje utrpenie,“ uviedol vo svojom ďakovnom príhovore Vedec roka 2020 Imrich Barák. Zdôraznil, že toto obdobie prináša aj veľmi veľa dezinformácií a strachu. „Najlepším liekom proti strachu je pochopenie prírodných javov a vedomosti. Vedomosti môže človek získať cez vedu. Spoločnosť by sa preto mala naučiť počúvať vedu a vedcov, nielen preto, aby sme dokázali predchádzať katastrofám, ale aj preto, aby sme dokázali žiť vo väčšej harmónii s celou prírodou.“

Inovátora roka 2020, virológa Borisa Klempu naučila pandémia mnohé. Stal sa jednou z „tvárí vedcov“. „Naučil som sa, že sa v mnohom môžem spoľahnúť na svojich kolegov. Táto pandémia je ťažká a akákoľvek spätná väzba pomáha a povzbudzuje. Som veľmi vďačný a vážim si toto ocenenie. Vnímam to ako poďakovanie nielen mne osobne, ale celému tímu z Biomedicínskeho centra SAV, ktoré sa počas pandémie zapájalo do riešení. Zároveň nám pandémia otočila naruby celú doterajšiu vedeckú prácu, pretože to bola nová téma, na ktorú sme sa ´vrhli´ na sto percent,“ vyzdvihol vo svojom príhovore Boris Klempa a dodal, že je zároveň rád, že sa s kolegami môžu pomaly vracať k svojim pôvodným témam.

Technológom roka 2020 sa stal prof. Ing. Marián Peciar, PhD., z Ústavu procesného inžinierstva Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Za Osobnosť medzinárodnej spolupráce vyhlásili Dr. h. c. prof. Ing. Michala Cehlára, PhD., z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach. Ocenenie Mladý vedecký pracovník získala RNDr. Katarína Kaľavská, PhD., z Lekárskej fakulty UK Bratislava a Národného onkologického ústavu.

Na slávnostnom oceňovaní boli prítomní aj riaditeľ Odboru vnútornej politiky Kancelárie prezidentky SR Dušan Jaura, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Ľudovít Paulis a predstavitelia hlavných organizátorov podujatia: predseda SAV prof. Pavol Šajgalík, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR prof. Ján Kyselovič a prof. Dušan Petráš, prezident Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností.

Cieľom podujatia Vedec roka, ktoré sa konalo už 24-krát, je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Ako dodal na záver Vedec roka 2020 Imrich Barák, „uznanie patrí nielen nám, vedcom, ale všetkým tým, ktorí podporujú vedu a tým, ktorí vede veria“.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Katarína Gáliková, TASR – Martin Baumann