Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Vchod do areálu SAV v Bratislave na Patrónke

Snem SAV zvolil externých členov Vedeckej rady SAV

24. 6. 2021 | videné 772-krát

Snem SAV na svojom online zasadnutí 24. júna 2021 zvolil kandidátov na externých členov Vedeckej rady SAV na funkčné obdobie 2021 – 2025. Venoval sa aj rozpisu rozpočtu SAV a tzv. mzdovej reforme.

Snem SAV zvolil týchto sedem kandidátov za externých členov Vedeckej rady SAV:

prof. Ing. Stanislava Kmeťa, rektora Technickej univerzity Košice,

prof. Dr. Olivera Moravčíka zo Slovenskej technickej univerzity Bratislava,

doc. Ing. Štefana Rosinu, PhD., MBA, z a. s. MATADOR Holding,

prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., rektora Univerzity P. J. Šafárika Košice,

prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD., rektora Univerzity Komenského Bratislava,

prof. RNDr. Evu Zažímalovú, predsedníčku Akademie věd ČR a 

prof. MUDr. Tomáša Zimu, DrSc., MBA, rektora Karlovej univerzity Praha.

Snem SAV zobral na vedomie Informáciu o aktuálnej situácii v SAV, ktorú predniesol predseda akadémie prof. Pavol Šajgalík.

S informáciou o rozpise rozpočtu SAV na rok 2021 v zmysle snemom schválených zásad vystúpil podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívu prof. Juraj Koppel. Snem SAV informáciu zobral na vedomie.

S návrhom ďalšej etapy mzdovej reformy vystúpili za Predsedníctvo SAV prof. Juraj Koppel a člen predsedníctva Dr. František Simančík. Snem SAV po diskusii o tomto bode uložil Predsedníctvu SAV predložiť návrh postupu rozpisu mzdových prostriedkov vedeckým organizáciám pre rok 2022 na pripomienkovanie Snemom SAV do 13. septembra 2021.

Text: Andrea Nozdrovická

Foto: archív SAV

Súvisiace články