Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Finále  celoštátneho projektu BARS v Smoleniciach

Víťazi celoštátneho projektu BARS sú známi

22. 6. 2021 | videné 1364-krát

Do aktuálneho ročníka súťaže BARS sa zaregistrovalo až 236 trojčlenných tímov študentov stredných škôl z celého Slovenska. Pri plnení bonusových úloh vyčistili 59 celých prírodných koridorov, mestských ulíc a najmä legálne vysadili a zdokumentovali 1361 pôvodných neovocných stromov. Bol prekvapivo vysadený celý nový les. Štatút úspešných riešiteľov získalo 19 tímov. Päť najlepších trojíc sa dostalo do finále, ktoré sa uskutočnilo v Kongresovom centre SAV na zámku v Smoleniciach. Víťazmi súťaže sa stali študenti z Gymnázia Grösslingová v Bratislave.

Študentské expedičné projekty organizujeme už od roku 1993 a musím v mene odbornej poroty povedať, že kvalita odovzdaných prác v tomto ročníku prekonala všetky doterajšie ročníky,“ zdôraznil vedúci organizačného tímu súťaže Peter Vršanský z Ústavu zoológie SAV a dodal, že samotný víťazný tím dosiahol dodnes najvyššiu úspešnosť – až 78 percent v prevažne konfliktných otázkach.

Finalisti a finalistky v Smoleniciach počas trojdňového sústredenia hravou formou absolvovali 18 rôznych testov a ďalších 15 aktivít, ktoré pripravili samotní žiaci. „Finalistov sme v rámci programu zobrali na dve krátke medziodborové exkurzie na hradisko Molpír a do Národnej prírodnej rezervácie Hlboča. Okrem toho žiaci absolvovali aj celodenný výlet na najvyšší vrchol Malých Karpát Záruby, počas ktorého plnili rôzne úlohy,“ doplnil paleobiológ Vršanský.

Najlepšiu prácu si v testoch obhájili gymnazisti z Bratislavy, náhradníkmi sa stali druháci z Gymnázia v Partizánskom. Ceny víťazom odovzdal zástupca Veľvyslanectva Ruskej federácie v Bratislave, generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR Róbert Ševčík a vedúci projektu Peter Vršanský z Ústavu zoológie SAV.

Víťazi budú mať v lete 2022 možnosť prežiť mesiac v prírode, navštívia najstaršie lesy na Zemi, budú stopovať sibírskeho tigra, zaznamenávať živočíchy neznáme pre vedu, prispejú k ochrane najvzácnejších lesov mierneho pásma a pomôžu medzinárodným vedeckým tímom vedeným Ruskou akadémiou vied. Presný termín expedície bude s víťazmi a partnermi projektu dohodnutý podľa pandemickej situácie.  

Vedeckú súťaž organizuje Slovenská akadémia vied v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Veľvyslanectvom Ruskej federácie na Slovensku a združením AMBA pod záštitou UNESCO. 


Výsledky súťaže BARS 2020 – 2021

1. miesto: Gymnázium Grösslingová, Bratislava        

Führich Maxim       

Kováčová Zuzana        

Lukáčová Klára        

PaedDr Klaudia Knotková (lektor)

Monika Rýbárová (koordinátor)       

107/65        (9)        

 

2. miesto: Gymnázium Partizánske

Šimon Drábik         

Lucia Pizúrová         

Jakub Fulka   

Mgr. Stanislav Hulla (lektor)        

94/51,5       (163)       

 

3. miesto: Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina           

Matej Majtaník       

Nikola Straková      

Andrej Sibila   

Martina Knutelská (lektor)

99,5/51        (150)        

 

3. miesto: Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina        

Miroslav Gašpierik         

Matej Santa        

Nina Ihnatišinová        

Mgr. Bibiána Plešivčáková  (lektor)

105,5/49        (50)        
 

3. miesto: Gymnázium Tomáša Akvinského, Košice       

Michal Grešš        

Jakub Mikloš        

Matúš Penička        

RNDr. Jana Jaščurová (lektor)

91,5/32        (15)  
 

Čísla znamenajú počet bodov z práce/počet bodov na sústredení (v zátvorke je počet vysadených stromov).

Práce finalistov sú dostupné TU.

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: Peter Vršanský, Ústav zooloógie SAV

Súvisiace články