Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Slovenská akadémia vied je naďalej najdôveryhodnejšou inštitúciou

Slovenská akadémia vied je naďalej najdôveryhodnejšou inštitúciou

16. 6. 2021 | videné 1371-krát

Reprezentatívny prieskum dôveryhodnosti inštitúcií, ktorý začiatkom júna 2021 realizovala agentúra FOCUS, potvrdil stabilitu pozície Slovenskej akadémie vied. Je najdôveryhodnejšou spomedzi pätnástich porovnávaných inštitúcií na Slovensku. Výsledky merania potvrdili, že SAV úplne alebo skôr dôveruje 74 percent respondentov.

V dôveryhodnosti sa SAV umiestnila tesne pred slovenskými vysokými školami, ktorým dôveruje 71,2 percenta respondentov. Naopak, najmenšej miere dôvery sa tešia Národná rada Slovenskej republiky a Vláda Slovenskej republiky. V porovnaní s minulým rokom, keď sa zber dát uskutočnil na konci prvej vlny pandémie, zaznamenali najvýraznejší pokles dôvery.

„V športe býva také heslo – je ťažšie výsledok udržať, ako ho dosiahnuť. Z tohto pohľadu som veľmi potešený tým, že si už vo štvrtom prieskume po sebe udržujeme rovnakú čelnú pozíciu,“ povedal predseda SAV profesor Pavol Šajgalík.  

Dôvera k SAV je stabilne vysoká naprieč slovenskou spoločnosťou. Dôverujú jej všetky vekové kategórie nezávisle od vzdelania alebo povolania respondentov. Najnižší podiel respondentov, ktorí na otázku o dôvere voči SAV nevedeli odpovedať, bol medzi vysokoškolsky vzdelanými respondentmi.

„To, že sa nám rozvrstvili ľudia, ktorí SAV dôverujú, považujem za to najdôležitejšie. Už to nie sú len dôchodcovia, ale dostávame sa aj do iných vekových kategórií a s prekvapením som zistil, že dôvera stúpa aj u ľudí, ktorí nemajú najvyššie vzdelanie. Dostávame sa tak do priestoru, ktorý sme do istej miery aj chceli obsadiť, pretože aj vo vzťahu ku konšpiračným teóriám musí hlas akadémie zaznievať a musí sa dotýkať najmä tých, ktorí takéto teórie a nepodložené správy prijímajú. Z tohto pohľadu je tento posledný prieskum verejnej mienky pre nás ešte význačnejší ako tie predošlé,“ doplnil profesor Pavol Šajgalík.

Potešujúci je aj dlhodobý trend poklesu podielu respondentov, ktorí na otázku o dôvere k SAV neuvádzajú odpoveď. Od výskumu v roku 2016 klesol tento podiel z 8,9 percenta na 7,1 percenta. Podiel respondentov, ktorí SAV dôverujú, je medzi tými, ktorí na otázku o dôvere voči SAV odpoveď uviedli až 79,7 percenta.

„Výsledok hodnotím ako dobré vysvedčenie pre SAV ako celonárodnú vedeckú inštitúciu. SAV si aj v porovnaní s minuloročnými rekordnými úrovňami dôvery nameranými v raných fázach pandémie, ktoré boli spojené s univerzálne vysokou mierou pocitu súdržnosti a vyššou mierou všeobecnej dôvery, udržala rovnako vysokú mieru dôveryhodnosti aj v roku 2021. Pritom v porovnaní s obdobím pred rokom je v roku 2021 dôvera v inštitúcie na Slovensku skôr nižšia. Dobrým vysvedčením pre SAV je aj klesajúci podiel respondentov, ktorí sa na otázku o dôvere k SAV nevedia vyjadriť,“ skonštatoval Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV.

Prieskum sa uskutočnil v dňoch 2. – 9. júna 2021 na vzorke 1011 respondentov.

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články